Råvarelager ved Denofa i Fredrikstad Råvarelager ved Denofa i Fredrikstad

Om oss

Denofa har lange tradisjoner som en av Fredrikstads hjørnesteinsbedrifter hvor vi i dag videreforedler ikke-genmodifiserte soyabønner. Årlig håndterer våre ansatte mer enn 400.000 tonn import av råvarer og 400.000 tonn ferdigprodukter til eksport og hjemmemarked, noe som gjør logistikk til en sentral del i vårt arbeid.

Bønnene blir fraktet i handy size båter med mellom 25-35.000 tonn soyabønner hovedsakelig fra Brazil og Nord Amerika. Årlig mottar fabrikken ca 400.000 tonn soyabønner som blir prosessert om til soyamel, soyaolje og soyalecithin. Ferdigproduktene blir levert med båt, lastebiler, IBC containere og fat.
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Historie

31.10.2012 Denofa ble etablert 10 mai 1912 basert på et tysk patent som gjorde det mulig å produsere spisefett av hvalolje. Senere ble selskapet en stor kjøper av fiskeolje og eksportør av marine og vegetabilske oljer over hele verden. Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Eier

01.11.2012 Denofa eies av det brasilianske selskapet Amaggi, en ledende eksportør av ikke-genmodifisert soya fra Brasil. Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Produksjon / Fabrikk

11.10.2012 Produksjonsanlegget er et tradisjonelt ekstraksjonsanlegg der soyaolje separeres fra soyabønnens protein rike del ved løsemiddelekstraksjon. Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Marked

01.11.2012 Denofa sine markeder blir definert av produktene soyamel, rå soyaolje og lecithin. De sterke markedsposisjonene har blitt utviklet gjennom å tilby ikke-GMO produkter, fleksible logistikkløsninger og høy kvalitet. Denofa sin fokus på bærekraft og kombinert med et godt kvalitetsprogram mot salmonella setter kundene også pris på.  Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Vår forretningsidé

31.10.2012 Denofa er en landbruksbasert industribedrift som markedsfører ikke-GMO produkter av høy og pålitelig kvalitet til den nordiske mat- og fôr-industrien. Les mer »