Lossing av soyabønner ved Denofa i Fredrikstad Lossing av soyabønner ved Denofa i Fredrikstad

Strenge krav gjennom hele verdikjeden

Denofa har en nøkkelrolle i å sikre ansvarlig og pålitelig produksjon, transport og prosessering av proteinråvarer til det nordiske og europeiske markedet. Fra 1996 og fram til i dag, har vi stilt krav om sporbarhet, mattrygghet, bærekraft og ansvarlig produksjon. Vi kan dokumentere at våre produkter ikke fører til avskoging. Framover vil vi jobbe for å sørge for laveste utslipp per enhet protein, for de råvarene kundene foretrekker.
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Full sporbarhet og strenge kontroller

01.11.2012 Denofa importerer årlig ca. 400 000 tonn soyabønner til Fredrikstad for produksjon av mel, olje og lecithin. All import er underlagt strenge krav som også er bekreftet av uavhengig tredjepart.  Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Soyabønner

01.11.2012 Soyabønner er en av verdens mest betydningsfulle råvarer. Globalt produseres mer enn 350 millioner tonn soyabønner hvert år.
 
Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

GMO-fri verdikjede og 'Identity Preservation' (IP)

01.11.2012 Global soyaproduksjon domineres av genmodifiserte planter (GMO). Men norsk lovgivning er blant de strengeste i verden; det er kun tillatt å importere ikke-genmodifiserte soyabønner. Les mer »