Bærekraftig produksjon av protein

Økt produksjon av planteprotein er en forutsetning for bærekraftig matproduksjon i verden. Og bærekraftig landbruk er en nøkkel for å sikre gode levekår. Det krever at vi klarer å balansere behovet for mat, med hensynet til mennesker og miljø.

 

Hoveddelen av Denofas råvarer produseres i Mato Grosso, Brasil, nært sårbare områder med tropisk regnskog og savanne. Selv om vi kan dokumentere full sporbarhet og bærekraftig produksjon for egne leveranser, er vi aktivt involvert i arbeidet med å stoppe avskoging. Vårt viktigste bidrag er å sikre strenge krav i produksjonen av bønner, iverksatt gjennom Amaggis program for ansvarlig og bærekraftig jordbruk.  

 

I oktober 2015 forpliktet Denofa og norsk landbruk seg til at alt innkjøp av soya skal være bærekraftig og avskogingsfri. "The Norwegian Commitments on Sustainable Soy and Forests" er en bindende erklæring for å sikre bærekraftig utvikling i regnskogsregioner, signert av Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland Agder, Norgesfôr, Fiskå Mølle og Denofa.

 

Vi jobber også aktivt for å sikre at andre europeiske land også stiller like strenge krav. Europeisk samarbeid foregår primært i regi av Amsterdam-erklæringen, og omfatter Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Frankrike og Storbritannia. Norske klimamyndigheter, NICFI, deltar også i dette arbeidet. 26 frivillige organisasjoner (inkl. Regnskogfondet, Greenpeace og Friends of the Earth Europe) har skrevet brev som oppfordrer EU og landene i Amsterdam-erklæringen til å stille samme strenge krav som Denofa: https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/2019/Joint-letter-end-European-complicity-in-the_-Amazon-fires.pdf


Internasjonalt jobber vi også sammen med vårt eierkonsern, Amaggi, og deltar i en rekke styrer og arbeidsgrupper som arbeider med forbedringer for miljø og mennesker. Brasilianske spesialister, sivilsamfunn og myndigheter understreker viktigheten av etterspørsel etter sporbar, bærekraftig produksjon.

 

Rammeverket ‘Accounting Framework Initiative’ (AFI) er utarbeidet av ledende sivile organisasjoner med støtte fra norske myndigheter, og bør bli standard for seriøse aktører. Denofa og Amaggi implementerer dette rammeverket i disse dager, og vil være i mål i løpet av 2020.

 

New York-erklæringen (2014): https://forestdeclaration.org/

Vi anbefaler også å følge Earth Innovation Institute (EII), en god kilde til kunnskap om Amazonas: https://earthinnovation.org/

 

Denofa jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Vårt policy-dokument  og Code of Conduct inkluderer prinsipper for bærekraftig forretningspraksis og danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Bærekraftsertifisering

01.11.2012 Det er i dag to sentrale standarder for sertifisering av bærekraftig soyaproduksjon, ProTerra og RTRS (Round Table Responsible Soy). Begge har fått internasjonal anerkjennelse og setter en rekke spesifikke krav til hvorledes soyaproduksjon skal foregå for at den skal kunne sies å være bærekraftig. Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Miljøvennlig transport

01.11.2012 Denofa etterstreber å bruke miljømessige gode transportalternativer til inngående og utgående forsyninger/leveranser. Vår leverandør av lastebiltjenester til bulktransport er 14001:2004 sertifisert.  Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Bærekraftig produksjon ved Denofa

04.11.2012 Hvert år produseres soyaolje fra ca 400.000 tonn soyabønner. Produksjonen er konvensjonell, med heksan som ekstraheringsmedium / løsemiddel. Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Mot et felles mål

19.06.2014 Arbeidet mot en bærekraftig produksjon av soya er svært viktig for Denofa. Derfor importerer vi kun brasiliansk soya som er ProTerra- eller RTRS-sertifisert. Disse sertifiseringsordningene er anerkjent av flere miljøvernorganisasjoner, blant annet WWF. Arbeidet med å sikre en bærekraftig produksjon av mat til en stadig økende befolkning er et felles ansvar, og vi tar vårt ansvar alvorlig. Derfor jobber vi med FN Global Compact og engasjerte NGO-er for at de sosiale og miljømessige konsekvensene av soyaproduksjon blir redusert til et minimum. Les mer »