Bærekraftig soyaproduksjon

En vanlig brukt definisjon av bærekraftighet er  “utvikling som møter dagens behov uten å gå på akkord med mulighetene for neste generasjon til å møte sine egne behov“. Dagens raske vekst i soyaproduksjonen, som også inkluderer  nye områder i Brasil, er utfordrende. Den viktigste årsaken til at Denofa dekker størsteparten av sitt soyabønnebehov i Brasil, er at det er her den eneste kilden til  store volumer av ikke-GMO soya er å finne idag. I tillegg krever vi at bønner kjøpt av Denofa er dyrket på en bærekraftig måte. Ikke-GMO, full sporbarhet og bærekraftig produksjon er de mest sentrale krav vi stiller til  våre leverandører.

Amaggi er den viktigste leverandøren til Denofa. Størstedelen av Amaggis soyavirksomhet befinner seg i staten Mato Grosso, Brasil. I Mato Grosso produseres det mer soyabønner enn i noen annen brasiliansk stat. En av våre utfordringer er at Mato Grosso ligger nær sårbare områder med cerrado land (savanner) og regnskog.

Amaggi tar disse problemstillingene  meget seriøst. Selskapet har derfor gjort bærekraftig utvikling i videste forstand til en sentral og integrert del av sin policy. For å vite mer om Amaggis arbeid med bærekraftig utvikling henvises til deres årsrapport.
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Bærekraftsertifisering

01.11.2012 Det er i dag to sentrale standarder for sertifisering av bærekraftig soyaproduksjon, ProTerra og RTRS (Round Table Responsible Soy). Begge har fått internasjonal anerkjennelse og setter en rekke spesifikke krav til hvorledes soyaproduksjon skal foregå for at den skal kunne sies å være bærekraftig. Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Miljøvennlig transport

01.11.2012 Denofa etterstreber å bruke miljømessige gode transportalternativer til inngående og utgående forsyninger/leveranser. Vår leverandør av lastebiltjenester til bulktransport er 14001:2004 sertifisert.  Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Bærekraftig produksjon ved Denofa

04.11.2012 Hvert år produseres soyaolje fra ca 400.000 tonn soyabønner. Produksjonen er konvensjonell, med heksan som ekstraheringsmedium / løsemiddel. Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Mere om bærekraft

06.03.2014 I Amaggi samarbeider vi for å utvide og forbedre bærekraft. Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Mot et felles mål

19.06.2014 Arbeidet mot en bærekraftig produksjon av soya er svært viktig for Denofa. Derfor importerer vi kun brasiliansk soya som er ProTerra- eller RTRS-sertifisert. Disse sertifiseringsordningene er anerkjent av flere miljøvernorganisasjoner, blant annet WWF. Arbeidet med å sikre en bærekraftig produksjon av mat til en stadig økende befolkning er et felles ansvar, og vi tar vårt ansvar alvorlig. Derfor jobber vi med FN Global Compact og engasjerte NGO-er for at de sosiale og miljømessige konsekvensene av soyaproduksjon blir redusert til et minimum. Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Commitment

13.10.2017 Denofa har forpliktet seg til 100% sertifisert bærekraft på all import av soyabønner fra Søramerika Les mer »