Amaggi er Denofas hovedleverandør av soyabønner. Amaggi er Denofas hovedleverandør av soyabønner.

Full sporbarhet og strenge kontroller

Denofa importerer årlig ca. 400 000 tonn soyabønner til Fredrikstad for produksjon av mel, olje og lecithin. All import er underlagt strenge krav som også er bekreftet av uavhengig tredjepart.

Denofas hovedleverandør er Amaggi, vårt eierkonsern i Brasil. Vi kjøper også fra andre brasilianske eller kanadiske leverandører.

Denofa krever full sporbarhet og omfattende dokumentasjon fra leverandørene: hver leveranse har følge av en bok som inneholder dokumentasjon om produsenter, lagringshistorikk, involverte lastebiler og elve-lektere, samt kontrollaktiviteter og sertifikater for den aktuelle lasten.

 

Når det er sporbart, betyr det at vi vet eksakt hvor bønnene er produsert, derfor kan vi også dokumentere at det er avskogingsfritt og konverteringsfritt (gjelder endret bruk av tropisk savanne/Cerrado).

 

Våre leverandørkrav omfatter at brasilianske produsenter skal være medlem av ‘Soy Moratorium’, et bransjesamarbeid om null avskoging.