Amaggi er Denofas hovedleverandør av soyabønner. Amaggi er Denofas hovedleverandør av soyabønner.

Hvor kommer soyabønnene fra?

Denofa importerer hvert år 400.000 tonn soyabønner til Fredrikstad for produksjon av mel, olje og lecithin. Denofas største leverandør er  Amaggi. Det resterende volumet kjøpes fra andre brasilianske, kanadiske og europeiske leverandører.

Denofa krever full  sporbarhet og omfattende dokumentasjon fra leverandørene. Med hver leveranse følger en bok som inneholder full sporbarhetsdokumentasjon på bønnene om bord, inklusive produsenter, lagringshistorikk, involverte lastebiler og elvelektere, samt kontrollaktiviteter og sertifikater for den aktuelle lasten.