Ikke-GMO - Identity Preservation-kjede (IP-kjede)

I følge Norsk lovgivning er det kun tillatt å importere ikke- GMO soyabønner til Norge. Våre forsyningslinjer er derfor basert på omfattende programmer  (Identity Preservation – IP) for å unngå kontaminering med genmodifiserte bønner. I disse programmene er alle aktivitetene i leveringskjeden, fra såfrø hos den enkelte bonde til ferdige soyabønner i utskipningshavnen, under streng styring og kontroll.
Skjematisk inkluderer programmet følgende:

  • Soyabønner leveres kun fra utvalgte bønder og leverandører.
  • Bønnene oppbevares  i lagerhus som bare benyttes til ikke-GMO soya.
  • Transport av bønner fra produsentene til lagerhus inne i landet, og senere til dedikerte ikke-GMO anlegg i eksportterminalene, er under streng kontroll.
  • GMO-tester utføres på hvert eneste billass med bønner ved lagerhusene. Sluttprøver tas av uavhengige kontrollører under lasting av båten som skal til Fredrikstad. Endelige GMO- tester gjøres så på disse innlastingsprøvene.
  • IP dokumentasjon av hver enkelt leveranse gjøres av uavhengige tredjeparts firmaer.
  • Vi selv og våre kunder utfører hyppige kontroller og revisjoner av forsyningskjeden og tilhørende dokumentasjon.
  • Denofa kan legge frem relevant  IP- dokumentasjon og sporbarhet bak hvert trinn i leveringskjeden.