GMO-fri verdikjede og 'Identity Preservation' (IP)

Global soyaproduksjon domineres av genmodifiserte planter (GMO). Men norsk lovgivning er blant de strengeste i verden; det er kun tillatt å importere ikke-genmodifiserte soyabønner.

Våre forsyningslinjer er derfor basert på omfattende programmer, kalt 'Identity Preservation' (IP), for å unngå kontaminering med genmodifiserte bønner. I disse programmene er alle aktivitetene i leveringskjeden, fra såfrø hos den enkelte bonde til ferdige soyabønner i utskipningshavnen, underlagt streng styring og kontroll.

 Programmet omfatter følgende krav:

  • Soyabønner leveres kun fra nøye utvalgte bønder og leverandører
  • Bønnene oppbevares i lagerhus som kun benyttes til ikke-genmodifisert soya
  • Transport av bønner fra produsenter til lager og deretter til eksportterminal, er underlagt strenge kontroller
  • GMO-tester utføres på hvert eneste billass med bønner inn til lager og uavhengige kontrollører tar sluttprøver ved lasting av båt, og endelig GMO-test utføres på disse innlastingsprøvene
  • IP-dokumentasjon av hver enkelt leveranse gjøres av uavhengig tredjepart
  • Både Denofa og våre kunder utfører hyppige kontroller og revisjoner av forsyningskjeden og tilhørende dokumentasjon
  • Denofa kan legge frem relevant IP- dokumentasjon og sporbarhet for hvert trinn i verdikjeden