Soyaflak før utvinning av olje Soyaflak før utvinning av olje

Bærekraftig produksjon ved Denofa

Hvert år produseres soyaolje fra ca 400.000 tonn soyabønner. Produksjonen er konvensjonell, med heksan som ekstraheringsmedium / løsemiddel.

De fysikalske egenskapene til heksan gjør det spesielt egnet for denne prosessen. Høy flyktighet og lavt kokepunkt gjør det enkelt å separere oljen fra heksanet etter ekstraksjon uten utstrakt bruk av energi, noe som resulterer i 99,95% gjenvinning av heksan. 

FREVAR er den viktigste damp leverandøren til Denofa. Dampen produseres fra forbrenning av søppel.

Hele soyabønnen omdannes til produkter, så utbyttet er nesten 100%. Det er ingen kontinuerlige avfallsstrøm mer fra prosessen. Kilder til avfall er for eksempel støv og olje / fett fra rengjøring etc., som leveres for material-og energigjenvinning.
For å skape et effektivt verktøy for systematisk arbeid med miljøspørsmål ble Denofa i juni 2013 sertifisert i henhold til standarden ISO 14001.

Sertifiseringen anses som svært viktig, ettersom den forsterker fokuset på miljøarbeid og hjelper oss å møte internasjonale og lokale krav. Målet er at sertifiseringen skal sikre oss og alle i nabolaget, at vår virksomhet genererer et minimum av negative påvirkninger på miljøet.