To Denofa ansatte venter på å laste soyaolje til tankbåt ved Denofa, i Fredrikstad, Norge To Denofa ansatte venter på å laste soyaolje til tankbåt ved Denofa, i Fredrikstad, Norge

Å jobbe i Denofa

Denofa er verdsatt av de ansatte, og anses å være en trygg og god arbeidsplass. Alle kolleger bidrar til det vi anser som «Denofa-ånden». Kolleger bryr seg om hverandre, og føler forpliktelse til å gjøre ting godt, og med integritet. Bidraget fra hver person er verdsatt, og vi ser hvordan alle er nødvendige for å oppnå våre mål. Vi tror at vår måte å gjøre ting på, hjelper oss å holde sykdom og turnover lav.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er dypt integrert i måten vi arbeider på ved Denofa. Vår systematiske tilnærming til HMS sikrer folks sikkerhet døgnet rundt.

Denofa lærer opp operatører, vedlikeholds personell og laboranter. Gjennom årenes løp har mange unge mennesker fått muligheten til å ta sitt fagbrev ved Denofa. Mange av dem jobber fortsatt ved Denofa.