Flyfoto over Denofa og ØIPs områder i Fredrikstad, Norge Flyfoto over Denofa og ØIPs områder i Fredrikstad, Norge

Øra Industripark

Denofa AS er lokalisert i havnen utenfor gamlebyen i Fredrikstad i Sørøst-Norge. Bedriften ble etablert den 10. mai 1912 der hvor elva Glomma møter Oslofjorden. I 2005 ble den tidligere Denofa AS (under Orkla eierskap) omorganisert i to uavhengige foretak:
Øra Industri Park (ØIP), som forble med Orkla, og Denofa AS. I dag, er ØIP utleier av industriområdet på Øra, og tilbyr tjenester til Denofa AS og en rekke andre selskaper.