Lasteskip ankommer Denofa i Fredrikstad, Norge Lasteskip ankommer Denofa i Fredrikstad, Norge

Godkjent ISPS havn

Skip som anløper Denofa for lasting eller lossing bruker Øra Nærings ISPS havn. ISPS-havnen er et begrenset område med kontrollert tilgang for autorisert personell og kjøretøy. ISPS inkluderer omfattende sikkerhetsrutiner, kameraovervåkning, inspeksjon og kontroll av alle typer last.