Denofa, Din Nabo

Denofa ligger i et tradisjonelt inngjerdet industriområde sammen med en rekke tunge industribedrifter og andre virksomheter. Industriparken drives av Øra Industri Park. Utslippstillatelser i området er regulert av norsk Klima-og forurensningsdirektorat (KLIF).

I Denofa ser vi etter løsninger for å redusere vår påvirkning på miljøet gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid. Det er ikke mulig å unngå alt lukt utslipp fra produksjonen, støv fra lasting og 
lossing av produkter og råvarer, eller støy fra næringsvirksomhet i havnen, men gjennom beste praksis rutiner gjør vi stor innsats for å redusere disse bivirkningene. Status for miljøarbeidet vårt presenteres i møter med representanter for lokalsamfunnet.

Lukt fra varmebehandlingen av soyamel er kjent for deler av nabolaget og avhenger av hvilken vei vinden blåser. Selv om lukten kan oppleves som ubehagelig, er den ikke skadelig. I løpet av 2011 og 2012 har vi investert betydelig i implementering av lukt-reduserende utstyr.

Denofa anses som en trygg nabo på grunn av høyt fokus på sikkerhet, kontinuerlig forbedringsarbeid og nært samarbeid med de regulerende myndigheter

Nabo spørsmål:
Kontakt Denofa naboforhold@denofa.no