Salmonellaanalyse Salmonellaanalyse

Trygge soyaprodukter

Mattrygghet

 


I stadig mer globalisert verden, har smittefare blitt et voksende problem. Mattrygghet er et delt ansvar mellom alle ledd i verdikjeden, og et ansvar vi i Denofa har gjort til et av våre fokusområder.

 

Mattrygghet er når konsumentene kan forsikre seg om at maten de spiser ikke er helseskadelig. Skade og sykdom kan forårsakes av stoffer vi får i oss ved inntak av næringsmidler som ikke er behandlet riktig og kan være av biologisk, kjemisk eller fysisk opprinnelse. Testede og dokumenterte systemer, et intensivt analyseprogram for kjemiske og mikrobiologiske forurensninger samt rutiner rundt håndtering, bearbeiding, lagring og merking av produkter er med på å sikre at våre produkter er trygge. Denofa er sertifisert i henhold til mattrygghetsstandarden FSSC 22000 og fôrtrygghetsstandarden GMP+/B2. I tillegg er våre produkter Halal- og Kosher-sertifiserte.
Vi er stolte av å levere trygge produkter til våre kunder.


Trygt Soyamel


I mange år har risikoen for salmonella i fôr og næringsmidler i Norden vært svært lav sammenlignet med situasjonen i andre land i Europa.


Den omfattende salmonellakontrollen som utøves i Norge, har dokumentert at innenlands produserte fôr-produkter og næringsmidler i realiteten er fri for salmonella.

Proteiningredienser til fôr, som for eksempel soyamel, representerer en potensiell høy risiko for salmonella. For å reduserer risikoen til et absolutt minimum har forebyggende aktiviteter mot salmonella blitt gitt topp prioritet i Denofa gjennom mange år.

 • Produksjonsanlegget er strengt inndelt i urene og rene soner.

 • Omfattende prosedyrer og rutiner er etablert i forhold til
  • utforming av utstyr
  • driftsforhold
  • bygninger
  • transport
  • vedlikehold
  • rengjøring
  • trening av personell

 • Overvåkning og prøvetaking

 • Hyppige inspeksjoner og revisjoner av systemene

 • Et omfattende overvåknings-  og kontrollprogram (ca. 4000 salmonella analyser perår) som dekker
  • inntak av råmateriale til prosessen
  • utemiljø , som kan gi indikasjon på en potensiell salmonella risiko for prosessen
  • innemiljø og prosessutstyr, inkludert rene soner og rent prosessutstyr
  • en omfattende prøvetaking og sluttkontroll av produktene for å verifisere at de er fri for salmonella

Etter produksjon blir soyamelet lagt i karantenelager. Først når produktet gjennom analyser er bekreftet å være fritt for salmonella, blir det frigitt for levering.

Alle aktivitetene beskrevet ovenfor har resultert i en svært god statistikk og status for Denofa med hensyn til salmonellafrie produkter.