Aktuelt om Brasil og Amazonas

Verdenssamfunnet er bekymret for utviklingen i Amazonas, og stadig flere aktører ønsker å bidra til å stoppe avskoging; viktige og verdifulle skogområder må beskyttes, samtidig som menneskerettighetene respekteres.

Når det gjøres på en ansvarlig og bærekraftig måte, er rammebetingelsene for jordbruk i Brasil veldig gode; høy kompetanse, profesjonelle produsenter, og klimatiske forhold som typisk gir to avlinger per år.

 

Rapporten ‘Growing Better’ fra Food and Land Use Coalition (FOLU) bekrefter at det er mulig å produsere nok mat uten avskoging. Bedre økonomi og levekår for de mer enn 30 millioner mennesker som bor i Amazonas er avgjørende for å stoppe avskoging.

 

For å stoppe avskoging kreves samarbeid på tvers av sektorer og mange forskjellige tiltak. Land og næringsliv som kjøper råvarer fra Brasil må forplikte seg til null avskoging, null konvertering og respekt for menneskerettigheter. Næringslivet må skrive kravene inn i sine retningslinjer, kommersielle kontrakter og kvalitetssystemer som er underlagt revisjon fra tredjepart. Det er også nødvendig å sikre 100% sporbarhet for alle råvarer: tømmer, kjøtt, soya, mais, bomull, palme, solsikke m.m. Da blir det vanskeligere å få lønnsomhet i ulovlig og uansvarlig produksjon.

 

Et viktig samarbeidsposjekt er 'Produce Conserve and Include' (PCI): http://pcimonitor.org/

 

Ettersom verdiskaping og ulovlig virksomhet er drivkraften i avskoging, er det viktig å videreføre og utvikle flere ordninger som gir incentiver for å la skogen stå. I tillegg er det nødvendig at regelverket håndheves fullt ut, og at brasilianske myndigheter har kapasitet til å forfølge kriminelle grupper. Verdens ledere må selvsagt også utøve politisk press, men det er viktig at det ikke går utover bønder og næringsliv som driver ansvarlig.

 

Her skriver Professor Willam Boyd (UCLA) om delstatenes rolle og viktigheten av arbeidet som utføres av offentlige tjenestemenn og -kvinner: https://legal-planet.org/2019/09/25/in-defense-of-live-carbon-ii-subnational-leadership-in-the-fight-against-tropical-deforestation/

 

Les mer i vår kronikk fra det politiske skiftet i Brasil i 2018.

 

Import av soya til Norge har vært underlagt strenge krav gjennom en årrekke, og fører ikke til avskoging. Etter våre opplysninger er all import til landbruk og oppdrett både ansvarlig produsert, sporbart og bærekraftsertifisert. Regelverket rundt genmodifisering fra 1996 har lagt grunnlaget for å sikre sporbarhet. Det er blant verdens strengeste, og sørget for at Norge kom tidlig i gang med ansvarlige verdikjeder for soya.

 

Organisasjonen IDH estimerer at 80% av volumene inn til Norge er GMO-fritt og sertifisert, og viser at vi har det klart høyeste nivået i Europa. Det er usikkerhet knyttet til de 20% soya som importeres via ferdigmat: https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2019/06/IDH_The-data-speaks.pdf