Mere om bærekraft

I Amaggi samarbeider vi for å utvide og forbedre bærekraft. Amaggis president Waldemir Lottos tale fra ledernes toppmøte i FNs "Global Compact" i New York den 19.-20. september 2013«Global Compact har bidratt til å skape vesentlige endringer i bedrifters tankegang i løpet av det siste tiåret. Opplyste ledere gjør i dag bærekraft til en sentral del av deres forretningsstrategi. I dag ber jeg dere være arkitekter for en bedre verden. Det som en gang var en oppfordring til medlemmene i FN er nå et kamprop til markeds- og samfunnsledere overalt. Hjelp oss å agere på alvoret i våre globale utfordringer for å skape en bedre morgendag.»

- H. Exc. Ban Ki-Moon, FNs Generalsekretær