Ansvarlig innkjøp

DENOFAS SOYA ER 100 % AVSKOGINGSFRI

Denofa har foredlet råvarer til mat, næringsmidler og fôr siden 1912. I dag er vår viktigste råvare soyabønner av høy kvalitet, som er garantert avskogingsfrie, ikke-genmodifisert og bærekraftsertifisert.

Et sporingssystem i verdensklasse

Full kontroll på egen verdikjede

Endringen i Genteknologiloven i 1996 som forhindret omsetning av genmodifiserte produkter i Norge, har gjort det avgjørende for Denofa å ha fullstendig kontroll på egen verdikjede. Vi startet tidlig med å utvikle et avansert sporingssystem, som i dag tar opp mot 4 000 tester for hver last med soya som importeres fra Brasil.

Aktuelt

NYHETER FRA DENOFA

Produkter • Kvalitet • Sporbarhet

ÅPENHET SKAPER TILLIT

Ingredienser til mat og fôr

Denofa produserer mel, olje og lecitin til bruk i fôr, mat og andre næringsmidler. Mesteparten av soyaen som Denofa foredler i Fredrikstad går til dyrefôr. Dette sikrer at produksjonsdyr får tilgang til nødvendige proteiner.

Streng kvalitetskontroll

Hvorfor er det mindre salmonella hos norske produksjonsdyr? Kanskje er noe av årsaken at Denofa tar hyppige tester av soyabønnene som brukes i fôret, og agerer raskt for å luke ut kontaminerte volumer.

Sporing fra A til Å

Ansvarlig innkjøp av en råvare som produseres i et annet land, forutsetter full kontroll på verdikjeden. Denofa og AMAGGIs sporbarhetssystem er så detaljert at vi vet nøyaktig hvilke gårder i Mato Grosso, Brasil, som har produsert volumene med soya som til slutt ender opp i Fredrikstad.

Bærekraftig matproduksjon for kommende generasjoner

STRATEGI OG VERDIER

I BALANSE MED NATUREN

Vi skal oppnå en god balanse mellom natur og matproduksjon ved å jobbe målrettet for å redusere vårt fotavtrykk på planeten.

HJØRNESTEN

Gjennom generasjoner har vi vært opptatt av å skape gode muligheter for mennesker i de samfunnene vi er en del av.

SKAPERKRAFT

Vår vilje er å bygge ny styrke på gode verdier, gro vår kompetanse og inngå partnerskap for å nå våre mål.

510 m. dypvannskai

Et hav av muligheter i Fredrikstad

Denofa Havn er 510 m. lang, med en dybde på inntil 10 m. Det gjør at vi også kan ta imot store lasteskip i vår havn. På land har vi god lagringskapasitet og kan tilby en rekke havnetjenester med eget personell. Denofa Havn er ISPS-sertifisert (avsperret område).

Industrieventyret startet i 1912

TIDSLINJE

1912

De Nordiske Fabrikker A/S etablert i Fredrikstad. Halvt norsk, halvt tysk eierskap. Raffineri og herdningsfabrikk for hvalolje, basert på en tysk patentert metode.

1915

Lever Brothers (nå Unilever) kjøper den tyske halvdelen av selskapet

1925

Lilleborg kjøper den norske halvdelen av selskapet

1955

Det første soyabønneprosess-anlegget ble etablert

1958

Borregaard kjøper Unilevers del av Denofa AS

1959

Denofa og Lilleborg fusjonerer og danner A/S Denofa og Lilleborg Fabrikker

1970-86

Restrukturering av norsk olje og fettindustri til ett selskap: Denofa AS

1986

Borregaard (inkludert Denofa) fusjonerer med Orkla

1996

Denofa og Lilleborg fisjonerer

1996

Kommersialiseringen av GMO-teknologien begynner for alvor i USA. Denofa blir integrert i Orklas kjemidivisjon, Borregaard

1999

Denofa etablerer sitt banebrytende sporingsprogram «Identity Preservation Program» for soya

2005

Raffineri og fettfabrikk legges ned. Ny forretningsplan og nytt eierskap gjennom Norgrain (Cermaq)

 

2009

Denofa blir en del av AMAGGI-gruppen

 

2013

Brasilianske AMAGGI kjøper alle aksjer i Denofa AS

2021

Denofa blir majoritetseier i «spin off»-selskapet Pronofa – en banebryter for nye og bærekraftige proteinkilder.

Back to top