111 år med industrikompetanse

DENOFA BYGGER PÅ STOLTE TRADISJONER

Siden 1912 har Denofa foredlet råvarer til mat og fôr, og i dag er bærekraftsertifiserte, avskogingsfrie og GMO-frie soyabønner vår viktigste råvare. På anlegget i Fredrikstad produserer vi mel, olje og lecitin. Denofa har i tillegg egen energiproduksjon og en ISPS-sertifisert havn som kan ta imot store lasteskip.

Sporingssystem i verdensklasse

Full kontroll på egen verdikjede

Denofa må kunne dokumentere at soyabønnene vi importerer er ikke-genmodifiserte, etter norsk lov. I tillegg krever både vi og våre kunder at produksjonen av disse bønnene ikke bidrar til avskoging av regnskogen i Brasil, samt at de ellers er produsert på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte. 

Derfor er alle ledd i leveringskjeden til Denofa underlagt streng kontroll – fra såfrøet hos den enkelte bonde til soyabønnene som fraktes over Atlanterhavet – og til vår egen havn i Fredrikstad.

Artikler

NYHETER

Våre produkter

Denofa produserer mel, olje og lecitin til bruk i fôr, mat og andre næringsmidler. Mesteparten av soyaen som Denofa foredler i Fredrikstad går til dyrefôr. Dette sikrer at produksjonsdyr får tilgang til nødvendige proteiner.

Trygghet og kvalitet

Hvorfor er det mindre salmonella hos norske produksjonsdyr enn i de fleste andre land? En del av årsaken er kanskje at de ansatte på Denofas laboratorium gjør svært grundige tester av soyaen som brukes i fôret, og kan effektivt luke ut volumer som har blitt kontaminert.

Sporing fra A til Å

Ansvarlig innkjøp av en råvare som produseres i et annet land, forutsetter at vi må ha full kontroll på verdikjeden. Vårt sporbarhetssystem er så detaljert at vi vet nøyaktig hvilke gårder i Brasil som har produsert volumene med soya som til slutt ender opp i Fredrikstad. 

DENOFA AS

STRATEGI OG VERDIER

I BALANSE MED NATUREN

Vi skal oppnå en god balanse mellom natur og matproduksjon ved å jobbe målrettet for å redusere vårt fotavtrykk på planeten.

HJØRNESTEN

Gjennom generasjoner har vi vært opptatt av å skape gode muligheter for mennesker i de samfunnene vi er en del av.

SKAPERKRAFT

Vår vilje er å bygge ny styrke på gode verdier, gro vår kompetanse og inngå partnerskap for å nå våre mål.

Denofa Havn

Et hav av muligheter i Fredrikstad

Vår 510 meter lange kai med en dybde på inntil 10 meter gjør det mulig for store lasteskip å legge til i Denofa Havn. På land har vi mange muligheter, og vi kan tilby flere havnetjenester. Denofa Havn er i tillegg ISPS-sertifisert, som innebærer et strengere nivå av sikkerhet.

Tidslinje

DENOFAS HISTORIE

1912

De Nordiske Fabrikker A/S etablert i Fredrikstad. Halvt norsk, halvt tysk eierskap. Raffineri og herdningsfabrikk for hvalolje, basert på en tysk patentert metode.

1915

Lever Brothers (nå Unilever) kjøper den tyske halvdelen av selskapet

1925

Lilleborg kjøper den norske halvdelen av selskapet

1955

Det første soyabønneprosess-anlegget ble etablert

1958

Borregaard kjøper Unilevers del av Denofa AS

1959

Denofa og Lilleborg fusjonerer og danner A/S Denofa og Lilleborg Fabrikker

1970-86

Restrukturering av norsk olje og fettindustri til ett selskap: Denofa AS

1986

Borregaard (inkludert Denofa) fusjonerer med Orkla

1996

Denofa og Lilleborg fisjonerer

1996

Kommersialiseringen av GMO-teknologien begynner for alvor i USA. Denofa blir integrert i Orklas kjemidivisjon, Borregaard

1999

Denofa etablerer sitt banebrytende sporingsprogram «Identity Preservation Program» for soya

2005

Raffineri og fettfabrikk legges ned. Ny forretningsplan og nytt eierskap gjennom Norgrain (Cermaq)

 

2009

Denofa blir en del av AMAGGI-gruppen

 

2013

Brasilianske AMAGGI kjøper alle aksjer i Denofa AS

2021

Denofa blir majoritetseier i «spin off»-selskapet Pronofa – en banebryter for nye og bærekraftige proteinkilder.

Back to top