Denofa tråkket til i Sykle til jobbens høstkampanje

Et sykkelstyre foran en bru

Denofa tråkket til i Sykle til jobbens høstkampanje

17 Denofa-ansatte har trosset både vind og vær for å sanke poeng i oktober. Det holdt til en soleklar seier i Sykle til jobbens høstkampanje i Nedre Glomma for totalt antall kilometer og poeng! 

– Vi har mange ansatte som er aktive gjennom hele året, enten ved å gå eller sykle til jobb – eller ved andre aktiviteter utenom arbeidstid. Eksempelvis har vi ansatte som sykler fra Torsnes og Grålum nesten hver dag, det er imponerende! Ved å bli med på denne konkurransen får alle litt ekstra motivasjon, og vi får også «vekket» litt konkurranseinstinktet hos flere, forteller HR-sjef Henriette Skari-Hansen i Denofa.

Hun sier videre at det har vært stort engasjement blant flere av de ansatte i Denofa når det har vært arrangert Sykle til jobben tidligere, men at hun er overrasket over at så mange ble med på dette i oktober. Som HjemJobbHjem-medlem får Denofa dekket deltakeravgiften i konkurransen.

De 17 deltakerne fra Denofa har til sammen syklet eller gått hele 3 039 kilometer i løpet av konkurransen – en avstand tilsvarende Fredrikstad – Alicante (Spania).

– Denofa er en HjemJobbHjem-bedrift, og vi synes det er positivt at de ansatte bruker dette som motivasjon for å få litt frisk luft og litt bevegelse midt i arbeidsdagen for å klarne tankene. Flere har gått en liten tur med kollegaer etter lunsj for å sanke poeng – dette bidrar også til økt trivsel og samhold blant de ansatte, legger Skari-Hansen til.

Sterkt konkurranseinstinkt

Den suverene vinneren av Sykle til jobbens høstkonkurranse internt i Denofa ble Raymond Sørensen med hele 93 poeng – altså 3 poeng per dag. Flere poeng er det ikke mulig å sanke! Han forteller at han satt seg et mål om å klare nettopp det, med sykling til jobb samt trening før eller etter jobb.

Men, i tillegg har han vært en pådriver for å etablere en gå-gruppe for Lab-og kvalitetsavdelingen i 2. etasje. Han har blant annet sendt ut møteinnkallelser for å få de daglige gåturene inn i sine kollegaers kalendre, og har traktert stoppeklokka med en urmakers presisjon for å sørge for at de har gått langt og lenge nok til å sanke et poeng.

– Jeg kan ikke nekte for at jeg har et sterkt konkurranseinstinkt, og sånn sett er det jo motiverende med konkurranser som Sykle til jobben. For meg ble dette en anledning til å komme tilbake til gode rutiner, samtidig som det var gøy å knive litt med gode kollegaer, sier Sørensen.

Selv om det åpenbart var tilfredsstillende å vinne den interne konkurransen, samt klare målet han hadde satt seg, trekker Sørensen frem noe annet som selve høydepunktet med kampanjen:

– Ja, at det ble så god respons på gå-gruppa. Det var veldig hyggelig, og det har kanskje også gjort at vi ble enda litt bedre kjent på avdelingen. Jeg tror noen av oss kommer til å fortsette med å gå turer etter lunsj fremover også, legger han til.

Kollegaer på gåtur i nabolaget

PAUSE I ARBEIDSDAGEN:

Heidi, Benedicte, Raymond, Eva og Monika (m.fl.) har gått daglige turer sammen i løpet av oktober på industriområdet Øra.

Må tenke litt utenfor boksen

Denofa var blant pilot-bedriftene som var med på å teste og evaluere HjemJobbHjem-ordningen i Nedre Glomma for noen år siden. Utfordringen da, som nå, er at Fredrikstad-bedriften holder til på Øra og at flere av de ansatte bor et godt stykke unna arbeidsplassen. Derfor er det ikke praktisk mulig å sykle eller gå til jobb hver dag for flesteparten av dem. Busstilbudet på Øra er ellers ikke slik at det lar seg gjøre å reise kollektivt for de aller fleste.

– Vi synes HjemJobbHjem er en fin ordning å være med på for å motivere ansatte til å tenke alternative og miljøvennlige reisemåter til jobb på, for de som har mulighet til det, i tillegg til å motivere til fysisk aktivitet. Derfor synes vi det er morsomt å delta i slike kampanjer, og ser av responsen til de ansatte at de også motiveres av dette, avslutter HR-sjef Henriette Skari-Hansen.

Back to top