Karriere

Jobbe i Denofa?

Denofa er en hjørnestensbedrift i Fredrikstad. I alle år har de ansatte vært vår viktigste ressurs, og det er viktig at alle skal ha en trygg arbeidsdag og trives på jobb. Det har vi lykkes godt med: Her er det flere som har jobbet i en årrekke, og vi har lavt sykefravær.

Samtidig trenger vi erstattere, ekstra hender eller folk med en bestemt kompetanse fra tid til annen. Denofa vokser og utvikler seg hele tiden, slik vi har gjort i over 110 år. Hvis du ønsker å bli en av oss, finnes det flere muligheter.

 

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger i Denofa blir fortløpende lyst ut på Finn.no. Følg profilen vår der hvis du ønsker å bli varslet når vi søker etter nye kollegaer.

Arbeidsmiljø

Gode kollegaer på alle kanter

Våre ansatte har som oftest fagbrev, utdanning eller relevant erfaring innen laboratoriefag, kjemiprosess, logistikk, drift, elektrofag, maskin eller industrimekanikerfag. I tillegg har vi flere administrative stillinger innenfor økonomi og ledelse, IT, marked og HR. Som ansatt i Denofa vil du være omgitt av gode kollegaer i et positivt og motiverende arbeidsmiljø.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er dypt integrert i måten vi jobber på. Alle tar ansvar. Alle passer på. Alle gir «det lille ekstra» når det kreves. HMS-rutinene er sentrale i den daglige driften.

Ekte «Denofa-ånd»

Denofa-ansatte har typisk en variert arbeidsdag med et bredt spekter av oppgaver. Vi har en flat struktur i ledelsen, hvor det er rom for innspill fra alle. Det er kort vei til beslutningstakere i alle avdelinger, og de ansatte involveres gjerne i prosesser som kan ha stor betydning for virksomheten. Dette gjøres i ekte «Denofa-ånd», og bidrar til å styrke vår eierskapsmentalitet og yrkesstolthet.

Lærlinger

I tillegg til fast ansatte, tar vi hvert år inn lærlinger. Fortrinnsvis innen kjemiprosess, men noen ganger også andre faggrupper. Som lærlingbedrift er vi opptatt av å tilby god opplæring og by på et positivt første møte med arbeidslivet. Etter endt læreperiode, skal lærlingen ha et godt grunnlag for videre utdanning eller yrkesliv. Flere av våre ansatte startet sin lærlingperiode hos oss.

Søknadsprosessen for lærlinger gjennomføres normalt i januar/februar.

Avskogingsfri soya

Norge er ett av tre land i verden som foreløpig kan skilte med 100 % avskogingsfri konsum av soyabønner. Denofa jobber i tillegg etter internasjonalt anerkjente bærekraftstandarder for sertifisert soyaproduksjon. Som ansatt er du derfor en del av en organisasjon som setter bærekraft høyt på dagsorden, og som har lykkes med å skape en etterspørsel etter soya som er dyrket frem på en ansvarlig og bærekraftig måte.

Bidra til bærekraftig matproduksjon

Denofa er en samfunnskritisk bedrift. Uten våre produkter, ville det blitt svært utfordrende å produsere nok kjøtt i Norge. Bondens andel av lavverdig korn ville vært langt mindre effektivt som dyrefôr hvis det ikke hadde vært mulig å tilsette proteinrikt soya-kraftfôr i fôrblandingen.

Vi er derfor stolte over den innsatsen vi gjør i dag – og at vi produserer bærekraftig mat for kommende generasjoner.

Back to top