Personvernerklæring for Denofa AS

Denne personvernerklæringen gir informasjon om innsamling og bruk av personopplysninger i Denofa AS. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Denofa AS ved administrerende direktør Hans Petter Olsen.

Denofa AS
Øraveien 15B
1630 Gamle Fredrikstad

Org.nr 987 643 935
Telefon: 69 39 50 00

 

Personopplysninger som behandles

Kunder, leverandører, samarbeidspartnere

I forbindelse med vår kontakt med kunder, leverandører og samarbeidspartnere lagrer vi navn, telefonnummer, stilling, firmanavn, epostadresse og evt kursbevis.

Vi behandler disse personopplysningene for å oppfylle avtaler og gjennomføre våre forpliktelser i vårt forhold med kunder og leverandør. Vi behandler også disse personopplysningene for å kunne gi våre samarbeidspartnere nødvendig informasjon og service i vårt samarbeid.

Grunnlaget for denne behandlingen er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å opprettholde drift, selge og kjøpe varer og tjenester, samt opprettholde nødvendig kontakt med aktuelle samarbeidspartnere. Ved kjøp av tjenester, vil det i noen tilfeller være rettslig forpliktelse som er grunnlag for å behandle personopplysningene for å sikre at oppdragstakere har relevant kompetanse for å utføre oppdrag som er bestilt. I hovedsak mottar vi personopplysningene direkte fra kontaktperson eller fra kontaktpersonens arbeidsgiver.

Opplysningene lagres så lenge det er behov for det, eller for å oppfylle rettslige forpliktelser.

Besøk på vår nettside

Informasjonskapsler (Cookies) er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din når du laster ned en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere.

Nettsidene inneholder også en personvernvennlig statistikkløsning. Statistikken inneholder forskjellige variabler; som hvor mange som har besøkt nettsiden vår, når, hvor mange ganger og hva det er søkt på i søkemotoren vår. Det lagres også informasjon om hvilke typer device/innretning som er best brukt. All statistikk er anonym og kan ikke knyttes til deg som enkeltperson.

Du kan lese mer om Cookies som er i bruk og statistikkverktøyet i Cookie-erklæringen på nettsiden vår.

Grunnlaget for denne behandlinger er basert på vår berettigede interesse i å forbedre og videreutvikle informasjon på nettsidene våre.

Kameraovervåkning

På Denofa sitt område er det ved noen steder plassert ut live kameraer som vil fange opp personer, bilister, syklister etc. som befinner seg foran kamera.

Behandlingen av disse personopplysningene skjer på grunnlag av en interesseavveining der bedriftens interesse veier tyngre enn den enkeltes personvern. Det er vurdert at dette er nødvendig for å sikre at uvedkommende ikke kommer seg inn på området, og for å kunne avdekke uregelmessigheter i forbindelse med adgang. Det er satt opp oppslag om kameraovervåkning på steder der kameraovervåkning gjøres.

Adgangskontroll

Personer som oppholder seg på Denofa sitt område, må registreres med navn, fødselsdato, firmanavn og tidspunkt for inn-/utlogging.

Behandlingen av disse personopplysningene skjer på grunnlag av en interesseavveining der bedriftens interesse veier tyngre enn den enkeltes personvern. Vi har vurdert at dette er nødvendig for å sikre bygg og anlegg, hindre sabotasje, samt for å ha oversikt over hvem som befinner seg inne på området ved en eventuell ulykke eller krise.

Havneområdet er eget ISPS område, og behandlingen av personopplysninger her er nødvendig for å oppfylle rettslig forpliktelse som gjelder for dette området.

Jobbsøkere

Vi behandler personopplysninger om jobbsøkere for å vurdere kandidatene opp mot den jobben de har søkt på. Personopplysninger som behandles er informasjon den enkelte sender inn selv, og består av navn, telefonnummer, epostadresse, jobbsøknad, cv, vitnemål, attester og kursbevis.

I hovedsak bruker vi finn.no for å håndtere innsendte søknader. I enkelte tilfeller sender kandidat inn spesifikk søknad eller åpen søknad på egenhånd via epost eller pr papir.

Grunnlaget for å behandle disse personopplysningene er basert på tiltak som må gjennomføres basert på en jobbsøkers anmodning om jobb før en eventuell arbeidsavtale inngås. I andre tilfeller er vårt behandlingsgrunnlag basert på den enkelte jobbsøkers samtykke ved å sende inn søknad. Personopplysningene behandles bare hos aktuelle personer hos Denofa som er relevant for søknadsprosessen.

Opplysningene lagres så lenge det er behov for det. Jobbsøknader som registreres i portalen til finn.no, slettes 12 måneder etter stillingens søknadsfrist.

Praksisplass, arbeidstrening etc.

I noen tilfeller får vi henvendelser om praksisplass, arbeidstrening etc. I disse tilfellene kan vi få navn, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato, arbeidserfaring, skole eller annen informasjon som kandidat eller oppdragsgiver mener er relevant for oppdraget. Oppdragsgiver er i disse tilfeller behandlingsansvarlig.

Grunnlaget for å behandle disse personopplysningene er basert på en kandidats anmodning om praksis eller arbeidstrening før en avtale om dette inngås. Personopplysningene behandles bare hos aktuelle personer hos Denofa som er relevant for henvendelsen.

Opplysningene lagres så lenge det er behov for det.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det eller det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i vår bedrift.

Rettigheter for den registrerte

Du har flere rettigheter etter personvernregelverket. Les mer om disse på Datatilsynets nettside.

Dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte personvernansvarlig Henriette Skari-Hansen.

 

Back to top