Gode naboer

Naboforhold på Øra

Denofas inngjerdede anlegg på Øra ligger i et tradisjonelt industriområde sammen med en rekke tunge industribedrifter og andre virksomheter.

For Denofa er det å redusere vår påvirkning på miljøet høyt prioritert. Det inkluderer ikke minst nærmiljøet vårt. Vi jobber kontinuerlig for å være gode naboer, samtidig som vi vet at ikke alle utfordringer er like lette å løse.

Det er for eksempel ikke mulig å eliminere all lukt fra produksjonen, alt støv fra lasting og lossing av produkter og råvarer, eller støy fra næringsvirksomhet ved havnen. Gjennom etablerte «beste praksis»-rutiner, forsøker vi derimot å redusere disse bivirkningene. Vi presenterer også status for Denofas miljøarbeid i møter med representanter for lokalsamfunnet.

Ikke skadelig lukt

Lukten knyttet til varmebehandling av soyamel er godt kjent for deler av nabolaget på Øra. Hvor sjenerende denne er, avhenger i stor grad av hvilken vei vinden blåser. Og selv om lukten kanskje kan oppleves som litt ubehagelig, er den ikke skadelig. Over flere år har vi gradvis implementert en rekke luktreduserende utstyr som har bedret situasjonen. Antall naboklager på lukt fra Denofas anlegg har heldigvis gått kraftig ned, noe som tyder på at tiltakene har fungert godt.

Tilbakemeldingene fra lokalsamfunnet er gjennomgående at Denofa anses å være en trygg og ansvarsfull nabo. Vi har solide sikkerhetstiltak, jobber kontinuerlig med forbedringer, og har et tett samarbeid med regulerende myndigheter. Det er viktig for oss å opprettholde det gode naborforholdet på Øra med både beboere og øvrige virksomheter.

Har du spørsmål som gjelder Denofas anlegg på Øra?

Vi har opprettet en dedikert epostadresse som gjelder naboforhold på Øra i Fredrikstad. Ta konktakt hvis du lurer på noe.

Back to top