Energi

Lokalprodusert damp

Prosessering av soyabønner er energikrevende, og Denofa bruker årlig rundt 100 GWh damp på sitt anlegg.

Eget fyrhus

Mesteparten av dampen kommer fra avfallsforbrenningsanleggene til Frevar og Kvitebjørn Bio-El på Øra, mens resten produseres i Denofas eget fyrhus. I tillegg til å produsere damp til eget forbruk, forsyner Denofa flere nabobedrifter med damp. 

Dampen produseres primært på en elektrodekjele, som har kapasitet til å forsyne både Denofa og nabobedriftene med damp. Fyrhuset har også en gasskjele som fungerer som reserve for elektrodekjelen. Gasskjelen drives på flytende naturgass (LNG).

Back to top