Soya

Sporbarhet

Denofas forsyningslinjer er derfor basert på en omfattende ordning, kalt «Identity Preservation» (IP)‚ for å unngå kontaminering fra genmodifiserte bønner. Alle ledd i leveringskjeden fra såfrø hos den enkelte bonde til ferdige soyabønner i utskipningshavnen, er underlagt streng kontroll.

Streng kontroll

  • Bønnene leveres kun fra nøye utvalgte bønder og leverandører
  • De oppbevares i lagerhus som kun benyttes til ikke-genmodifisert soya
  • Transport av bønner fra produsent til lager, og deretter til eksportterminal, er underlagt strenge kontroller
  • GMO-tester utføres på hvert eneste last med bønner, og uavhengige kontrollører tar sluttprøver ved lasting av båt. Endelig GMO-test utføres på disse innlastingsprøvene
  • IP-dokumentasjon av hver enkelt leveranse gjøres av uavhengig tredjepart
  • Både Denofa og våre kunder utfører hyppige kontroller og revisjoner av forsyningskjeden og tilhørende dokumentasjon
  • Denofa kan legge frem relevant IP-dokumentasjon og sporbarhet for hvert trinn i verdikjeden

Ansvarlig innkjøp

Denofa er aktive i en rekke europeiske samarbeid. Vi har selvsagt også signert på Amsterdam-erklæringen av 2015, som er en slags «Paris-avtale» for ansvarlig innkjøp som gjelder selskaper i Norge og åtte andre europeiske land.

Back to top