Soya

Sporbarhet

Denofas sporbarhetsprogram er avgjørende for å sikre at våre soyabønner er garantert GMO-frie, avskogingsfrie og bærekraftsertifiserteAlle ledd i leveringskjeden vår er underlagt streng kontroll – fra såfrøet hos den enkelte bonde, til soyabønnene som fraktes over Atlanterhavet og til vår egen havn i Fredrikstad.

Det laveste klimafotavtrykket i soyabransjen

De brasilianske soyabønnene som Denofa importerer har et klimafotavtrykk på kun 0,514 kg CO2e per kg (ISO 14040/14044/14067) – om lag en femtedel av gjennomsnittet for hele Brasil samlet sett. 

Vårt eierselskap AMAGGI kan med andre ord skilte med det aller laveste klimafotavtrykket i soyabransjen. Det er flere årsaker til det, men de to viktigste er at bønnene er garantert avskogingsfrie og at de er produsert på en bærekraftig måte. 

Fra GMO-forbud til avskogingsfri soya

Denofa og AMAGGI har over flere år utviklet det som trolig er det mest avanserte sporingssystemet i soyabransjen. Bakgrunnen for dette var at Genteknologiloven som på 90-tallet gjorde det ulovlig å importerte eller selge genmodifiserte råvarer. Det inkluderte soya. Siden den gang har vi derfor måttet garantere at våre bønner var «non-GMO». 

Denofa og AMAGGI etablerte i felleskap et sporingssystem som har utviklet seg over tid. I dag tar vi inntil 4 000 tester per forsending – fra høsting på gården i staten Mato Grosso, frakt med lektere på Rio Madeira, lasting på store skip i Itacoatiara og ut via Amazonas-elven til Atlanterhavet, med lossing til kai i Fredrikstad noen uker senere. 

Slik kan vi garantere at den «norske soyaen» ikke er kontaminert av genmodifiserte råvarer, men vi får andre verdifulle data i tillegg.

En avskogingsfri forsyningskjede

I takt med at oppmerksomheten og bevisstheten rundt avskoging av regnskogen økte, stilte Denofa stadig strengere krav om at vi måtte kunne dokumentere at våre bønner ikke bidro til avskoging. Våre kunder begynte samtidig å sette denne typen dokumentasjon som et krav til oss. Norge har i så måte vært en sterk pådriver for avskogingsfri soya de siste 15-20 årene. 

Gårdene som ligger sør i staten Mato Grosso, hvor Denofa henter non-GMO-bønner fra, er ikke like utsatt for avskoging som andre områder. Likevel er det viktig å faktisk kunne bevise dette overfor våre kunder – og oss selv! 

Som en ansvarlig innkjøper, ønsker vi å vise at vårt eierselskap AMAGGI også tar ansvar for soyaen som de kjøper fra sine direkteleverandører og tredjepartsleverandører i Brasil, og som de leverer til andre steder i verden hvor kravene ikke nødvendigvis er like strenge som i Norge. 

Vår tette dialog rundt avskoging over flere år har i stor grad bidratt til at AMAGGI har tatt problemstillingen på alvor. Dette betaler seg kanskje nå, ettersom kravene fra i første omgang EU blir strengere, og AMAGGI anses å være best i klassen blant de brasilianske leverandørene: 

De er for eksempel den eneste soyaprodusenten i verden med med A-klassifisering fra CDP Forest, en internasjonal non-profit organisasjon som rangerer selskaper for å fremme skogvern globalt. AMAGGI tronet også helt øverst på Forest 500-listen til Global Canopy, som gjennom 2022 vurderte 350 globale selskaper og deres innsats mot avskoging. 

For mer informasjon om AMAGGIs bærekraftsarbeid, se siste ESG Report og Progress Report her »

 

Kartleggingsverktøy

ORIGINAR 2.0

I videoen under ser du hvordan AMAGGIs kartleggingsverktøy ORIGINAR 2.0 brukes til oversyn over jordbruksområder i Brasil som brukes til dyrking av soya, bomull og mais, i tillegg til nærliggende skog og vegetasjon som skal beskyttes. Det avanserte systemet tar satellittbilder av 6 millioner hektar med landområder, og kan dermed vise oppdatert informasjon om hele 6 000 gårder daglig

Full sporbarhet i forsyningskjeden

En av mange fordeler er at ORIGINAR 2.0 gjør det mulig å få oversikt over hele området til hver gård. Kravet til brasilianske soyaforhandlere i dag er kun at de må oppgi en offentlig adresse – Rural Environmental Registry (CAR) – for sin forsyningskjede. Vanligvis betyr dette hovedhuset på gården eller én bestemt åker som dukker opp når du taster inn GPS-koordinater. Teknisk sett er det altså mulig for en bonde som har avskoget et område å «gjemme bort» dette i CAR-systemet. ORIGINAR 2.0 går derimot langt grundigere til verks, med satellittbilder, polygonisk oppmåling, historiske data, risikoanalyser og flere andre typer data.

Soyaen som kommer til Norge stammer fra AMAGGIs egne gårder, som ligger langt unna regnskogen i Amazonas, og som er heller ikke en del av den tropiske savannen Cerrado. Det er særlig disse områdene som det er viktig å beskytte mot avskoging.

AMAGGI leverer derimot GMO-soya til andre land enn Norge, som kjøpes inn fra flere tusen mindre gårder rundt omkring i Brasil. ORIGINAR 2.0 sørger for at de kan finne oppdatert informasjon om alle sine direkteleverandører, men også nesten samtlige tredjepartsleverandører i tillegg. Det siste har lenge vært en utfordring, ettersom mange små bønder leverer inn bønner til lokale samvirkelag, som selger blandede råvarer videre til de større aktørene. Med ORIGINAR 2.0 – kombinert med god dialog med samvirkelagene og bøndene – kan det likevel la seg gjøre å få kontroll på slike volumer. 

Et av bærekraftsmålene til AMAGGI er å ha full sporbarhet i hele sin forsyningskjede for å kunne garantere avskogings- og konverteringsfrihet innen 2025.

For mer informasjon, se AMAGGI ESG Goals and Global Actions 2023 »

Ny lov

EU Deforestation Regulation

EU har vedtatt en ny lov som skal bidra til å stanse global avskoging. EU Deforestation Regulation omfatter en rekke råvarer og produkter, inklusive soya og soyabaserte produkter. Alle varer som selges på det europeiske markedet fra og med 30. desember 2024, må være garantert avskogingsfrie. Derfor må produsenter og forhandlere også sørge for å ha kontroll på sin egen verdikjede.

Denofa og AMAGGI kan med god margin etterleve kravene som EU har stipulert i EU Deforestation Regulation (EUDR). 

IDH European Soy Monitor 2021 (fra 2023)  viser at 100 prosent av soyaen på det norske markedet allerede er avskogingsfri og sertifisert. 


IDH-rapporten viser likevel at kun 24 prosent av soyaen som omsettes i Europa er garantert avskogingsfri. Det er derfor den nye EU-lovgivningen er viktig og får stor oppmerksomhet. For Denofas kunder vil det derimot ikke føre til store praktiske endringer, annet enn eventuelle nye rapporteringskrav. 

Ta kontakt hvis du har spørsmål knyttet til Denofas etterlevelse av EU Deforestation Regulation.

Denofas bærekraftsarbeid

Ansvarlig innkjøp

Denofa er aktive i en rekke europeiske samarbeid. I 2015 signerte vi Amsterdam-erklæringen, som er en slags «Paris-avtale» for ansvarlig innkjøp som gjelder selskaper i Norge og åtte andre europeiske land.

GMO-kontroll

  • Denofas GMO-frie bønner leveres utelukkende fra nøye utvalgte bønder og leverandører
  • Volumene oppbevares i lagerhus som kun benyttes til ikke-genmodifisert soya
  • Transporten av soyabønner fra produsent til lager, og deretter til eksportterminal, er underlagt streng kontroll underveis på ruten
  • GMO-tester utføres på hver eneste last, og uavhengige kontrollører tar sluttprøver ved lasting av båt. En endelig GMO-test utføres på disse innlastingsprøvene
  • En uavhengig tredjepart er ansvarlig for å fylle ut Identity Preservation (IP)-dokumentasjon for hver enkelt leveranse
  • Denofa selv, og våre kunder, utfører hyppige kontroller og revisjoner av forsyningskjeden og tilhørende dokumentasjon
  • Denofa kan legge frem relevant IP-dokumentasjon og sporbarhet for samtlige trinn i verdikjeden
Back to top