Bærekraft

Full sporbarhet

Denofa importerer 450 000 tonn soyabønner hvert år til Fredrikstad. Hovedleverandøren er eierselskapet AMAGGI fra Brasil, men vi kjøper også soya fra USA og Canada. Denofa krever full sporbarhet og omfattende dokumentasjon fra alle leverandører. AMAGGI er medlem av «Soy Moratorium», et bransjesamarbeid i Brasil for å stoppe avskoging av regnskogen.

 

Bærekraftig soyaproduksjon – i Brasil

Økt produksjon av planteprotein sies å være en forutsetning for bærekraftig matproduksjon globalt.

Bærekraftig landbruk krever derimot at vi også balanserer behovet for mat, med hensyn til mennesker og miljø. Den brasilianske soyabransjen blir stadig forbundet med avskoging av regnskogen i Amazonas og savannen i Cerrado. 

Hvordan kan det ha seg at soyaen som Denofa importerer fra samme land er produsert på en bærekraftig måte?

Det norske kravet om GMO-frie råvarer, som kom i 1996, medførte at Denofa var nødt til å etablere et sporingssystem for å dokumentere at soyabønnene vi importerte ble dyrket på en naturlig måte. 

Etter hvert som blant ennet avskoging, urinnbyggeres rettigheter, sosiale forhold og klimaavtrykk satt nye krav, kunne vi også hekte på slike verdier i sporbarhetssystemet. Dette innebærer at Denofa har et særdeles omfattende sporbarhetssystem i dag, og er i posisjon til å kreve en kvalitetsmessig, miljømessig og etisk standard som ligger helt i verdenstoppen. 

Norge var lenge det eneste landet i Europa med 100% avskogingsfri soyakonsum. 

Tviholder på de strenge kravene

Denofa betaler en «premium» til de brasilianske bøndene som oppfyller våre skyhøye krav til produksjonen, men vi får høy kvalitet samt garantert avskogingsfrie og bærekraftsertifiserte soyabønner i retur.

Delstaten Mato Grosso i Brasil, hvor våre bønner dyrkes, grenser til sårbare områder med tropisk regnskog og savanne. Selv om vi kan dokumentere full sporbarhet og bærekraftig produksjon for våre egne leveranser, er vi også aktivt involvert i arbeidet med å stoppe avskoging totalt. Vårt viktigste bidrag er å tviholde på de strenge kravene til produksjon av soyabønner. I tillegg bruker AMAGGI oss til å bevise at det eksisterer en betalingsvilje i Europa for soya som oppfyller disse bærekraftkriteriene. Nå ser vi at flere følger etter, og Nederland ble det neste landet etter Norge til å oppnå 100 % avskogingsfri import av soya.

 

Sikrer bærekraftig utvikling

En viktig milepæl var da Denofa og det norske landbruket forpliktet seg til at alt innkjøp av soya skulle være bærekraftig og avskogingsfri. «The Norwegian Commitments on Sustainable Soy and Forests fra 2015 er en bindende erklæring som skal sikre bærekraftig utvikling i regnskogsregioner. 

Erklæringen er signert av Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland Agder, Norgesfôr, Fiskå Mølle og Denofa.

Vi jobber også aktivt for at andre europeiske land også skal stille like strenge krav. Det europeiske samarbeidet foregår primært i regi av Amsterdam-erklæringen, som omfatter Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Frankrike og Storbritannia. Norske klimamyndigheter ved NICFI, deltar også i dette arbeidet. I 2019 oppfordret 26 frivillige organisasjoner, inklusive Regnskogfondet, Greenpeace og Friends of the Earth Europe, EU og landene i Amsterdam-erklæringen til å stille samme strenge krav som det Denofa gjør.

Rammeverket Accounting Framework initiative (AFi), samt New York-erklæringen, er andre viktige verktøy for å sikre at bærekraften er ivaretatt gjennom hele verdikjeden. Denofa har i tillegg sin egen policy og Code of Conduct som inneholder bestemte prinsipper for bærekraftig forretningspraksis.

Bærekraftsertifisering

ProTerra og RTRS (Round Table Responsible Soy) er de to internasjonalt anerkjente standardene for sertifisering av bærekraftig soyaproduksjon. De setter en rekke spesifikke krav for å definere soyaproduksjonen som bærekraftig. ProTerra- og RTRS-sertifiseringene er støttet av WWF og flere andre miljøvernorganisasjoner.

Den totale produksjonen av soyabønner globalt ligger på nærmere 450 millioner tonn soya. Av dette er imidlertid kun en brøkdel av volumet sertifisert i henhold til etablerte bærekraftstandarder. Denofas import utgjør 17% av det bærekraftsertifiserte volumet fra Brasil, men bare 0,2 % av det totale volumet soya som produseres i verden

Pro Terra

Pro Terra-standarden ble etablert allerede i 2005, og er basert på Basel-kriteriene (utviklet av WWF og Coop i Sveits), SA 8000 standarden, Menneskerettighetserklæringen, Barnerettighetskonvensjonen, ILOs overenskomster og anbefalinger, FNs standarder knyttet opp mot menneskerettighetene samt EurepGAP og Globale GAP standarder. 

RTRS (Round Table Responsible Soy)

RTRS standarden ble endelig etablert i 2010, med en rekke krav til:

  • God forretningsskikk og overholdelse av relevante lover og regler (Legal Compliance and Good Business Practice)
  • Ansvarlige arbeidsbetingelser (Responsible Labor Conditions)
  • Samfunnsansvar (Responsible Community Relations)
  • Miljøansvarlighet (Environmental Responsibilty)
  • Gode landbruksmetoder (Good Agricultural Practice)

Denofa er medlem av RTRS, og benytter deres sertifikater i vår dokumentasjon. Alle kjøps- og salgskontrakter fra Denofa følger i tillegg erklæringen «The Norwegian commitments on sustainable soy and forests»

Miljøvennlig transport

Transport er avgjørende i det store bildet når det gjelder klimaavtrykk. Soyabønnene som AMAGGI produserer i Mato Grosso fraktes med lastebiler fra gårdene til Porto Velho, hvor de lastes på flåter

Vår leverandør av lastebiltjenester til bulktransport er 14001:2004 sertifisert. 

Denofas IP-program for levering av ikke-GMO soyabønner inkluderer bruk av lektere på elv frem til Amazonas, så vel som moderne havgående transport fra havner i Brasil og Canada til vår fabrikk i Fredrikstad. 

For å kunne møte både lokale og globale miljøkrav, så vel som å optimalisere logistikk løsningene, eksporteres all rå soyaolje med moderne oljetankbåter til europeiske havner.

Denofa bidrar til å bevare miljø, redusere trafikk og forurensning og forenkler logistikk ved å flytte transport av soyamel fra vei til sjø, hovedsakelig til havner innenlands, i Sverige og i Finland.

Kvalitets- og miljøsertifikater

Denofa har følgende sertifikater:

ISO 14001

Omfang: «Production of non-GMO soy products for food, feed and technical applications», sertifisert av Intertek.

FSSC 22000

Omfang: «Production of soy lecithin and crude soybean oil from non-GMO soybeans», sertifisert av Intertek.

GMP+ B2(2010)

Omfang: «Production of feed ingredients», sertifisert av Intertek.

Halal

Omfang: «Non-GMO Denothin 62 (soya lecithin), Non-GMO SoyPass, Non-GMO Soybean Oil», sertifisert av Halal Correct.

Kosher

Omfang: «Non-GMO Crude Soybean Oil, Non-GMO Denothin 62, Non-GMO Soybean Meal and Non-GMO SoyPass», sertifisert av Orthodox Union (OU)

I tillegg til ovennevnte sertifiseringer, brukes ProTerra og FoodchainID Non-GMO og/eller RTRS (Round Table on Responsible Soy ) til sertifiserig av bærekraft for soyabønneleveransene.

Etikk og åpenhet

I Denofa tror vi at åpenhet skaper tillit – og at tillit skaper grobunn for endring og tettere samarbeid.

Vi ønsker å være imøtekommende og svare etter beste evne på alle spørsmål knyttet til vår virksomhet, også hvis det skulle gjelde eventuelle negative forhold.

Bestemmelsene i Åpenhetsloven legger til grunn at alle norske bedrifter i utgangspunktet skal svare på slike henvendelser innen 3 uker. Henvendelsen kan imidlertid avslås dersom den betegnes som uklar, urimelig, eller angår personlige forhold eller forretningshemmeligheter.

I tillegg til rapportering og ulike revisjoner hvert år, arrangerer vi studieturer til Brasil for produsenter, aktører i dagligvarebransjen, interesseorganisasjoner, NGO-er og andre som ønsker å vite mer om hvordan den avskogingsfrie, bærekraftsertifiserte soyaen som kommer til Fredrikstad til foredling blir dyrket og høstet.

Rapporter:

Veiledninger:

Ønsker du ytterligere innsyn i Denofas virksomhet for noe som omfattes av Åpenhetsloven, kan du kontakte oss på transparency@denofa.no.
Back to top