Soya

Ansvarlig innkjøp av bærekraftig soya

Det nordiske markedet er en stor innkjøper av bærekraftig og avskogingsfri soya. Våre strenge krav til
sporbarhet henger opprinnelig sammen med forbudet mot ikke-genmodifiserte råvarer, men siden har det
vært mulig å hekte på nye krav til bærekraft, sosiale forhold, etikk og miljø.

På lag med bonden

Soyabønner er verdens viktigste proteinkilde. De kan brukes i mat og næringsmidler, men 95 prosent av alt som produseres går til dyrefôr.

Hos Denofa produserer vi mel, olje og lecitin av bønnene.

Det nordiske klimaet er ikke optimalt for produksjon av planteprotein på grunn av lite sol og lave temperaturer. Vi dyrker derimot gress, hvete, havre og andre vekster som fint kan brukes i fôr til husdyr. For å kunne utnytte mest mulig av det norske kornet, må likevel bøndene tilsette ekstra protein.

Soyamel har eksepsjonelt høy proteinkonsentrasjon, sammenlignet med andre vekster. Derfor er dette en attraktiv råvare i fôrproduksjon. Ved å bruke tilsetning av soya, får bøndene i Norge (og Sverige) mye større avsetning på sine egne kornavlinger som brukes til fôr.

Kvaliteten på soyaproduktene fra Denofa er i verdensklasse. Vi leverer naturlige, ikke-genmodifiserte bønner og har full sporbarhet i hele verdikjeden. Det innebærer at vi kan følge produktene fra frøproduksjon, dyrking og høsting, til transport, lagring, videreforedling i Norge og utgående logistikk. Med dette sporbarhetssystemet kan vi også garantere at våre soyabønner ikke er knyttet til avskoging av regnskogen i Brasil, samt at en rekke andre bærekraftskriterier er oppfylt.

Soya fra Denofa bidrar til trygg og bærekraftig matproduksjon, med størst mulig utnyttelse av lokale, norske råvarer. 

Hva er soyabønner?

Soyabønner er en av verdens mest viktigste råvarer. Globalt produseres mer enn 350 millioner tonn soyabønner hvert år. Selv om soyabønnene opprinnelig kom fra Sørøst-Asia, står i dag USA, Canada, Brasil og Argentina for mer enn 80 % av verdens produksjon. Mesteparten eksporteres til Kina. EU-land importerer om lag 10 %. Norge importerer kun 0,2 % av det globale volumet.

Soyabønner er en svært viktig kilde til protein og vegetabilsk olje, og benyttes som ingrediens i et bredt spekter av produkter til mat og dyrefôr.

 

Naturlig og GMO-fritt

Den globale soyaproduksjonen domineres av genmodifiserte planter (GMO). I Norge, hvor regelverket er strengere, er det imidlertid kun tillatt å importere ikke-genmodifiserte soyabønner.

Denofas forsyningslinjer er derfor basert på en omfattende ordning, kalt «Identity Preservation» (IP)‚ for å unngå kontaminering fra genmodifiserte bønner. Alle ledd i leveringskjeden fra såfrø hos den enkelte bonde til ferdige soyabønner i utskipningshavnen, er underlagt streng kontroll.

Mel, olje og lecitin

Hvert år importerer Denofa om lag 450 000 tonn soyabønner fra Brasil (ca. 80 %), samt Canada og USA (ca. 20 %), som foredles til mel, olje og lecitin på anlegget i Fredrikstad. Den største andelen av Denofas volumer brukes til å lage fôr av høy kvalitet til produksjonsdyr. Ved å tilsette vårt næringsrike kraftfôr, kan norske storfebønder benytte sitt eget korn eller gress, og fortsatt klare å gi kuene sine en fullverdig diett.

Norsk soyaimport

Norsk import av soya utgjør kun 0,2 % av global produksjon. Likevel er vi regnet som en stormakt og en foregangsnasjon i markedet for bærekraftig soya, med 100% avskogingsfritt soyakonsum. All soya som Denofa importerer fra Brasil er ProTerra-sertifisert. Vårt avanserte sporbarhetssystem gir oss full kontroll på egen verdikjede.

Mattrygghet

Når vi behandler råvarer som skal brukes til mat eller fôr, er det livsviktig med gode rutiner. På laben vår i Fredrikstad gjør vi mange analyser for å kunne avdekke eventuelle feil eller skader på leveransene, samt garantere at soyamelet er salmonella-fritt. Denofa er sertifisert i henhold til mattrygghetsstandarden FSSC 22000 og fôrtrygghetsstandarden GMP+/B2. I tillegg er våre produkter Halal- og Kosher-sertifiserte.

Back to top