Administrasjonsbygg ved Denofa i Fredrikstad, Norge Administrasjonsbygg ved Denofa i Fredrikstad, Norge

Strategi og verdier

Denofas strategiske ambisjon er å bidra til bærekraftig matproduksjon for kommende generasjoner. Vi stiller høye krav til kvalitet og trygghet for kundene i den nordiske og europeiske mat- og fôr-industrien. Bærekraft og mattrygghet er våre konkurransefortrinn.

Vi utvikler virksomheten med mål om å skape økonomisk verdi, men for å lykkes på lang sikt, må vi også utvikle oss i tråd med verdiene våre: 

 

I balanse med naturen
Vi vil oppnå en god balanse mellom natur og matproduksjon ved å jobbe målrettet for å redusere våre fotavtrykk på planeten. Vår natur er vårt liv!

 

Skapekraft
Vår vilje er å bygge ny styrke på gode verdier, gro vår kompetanse og inngå partnerskap for å nå våre mål.

 

Hjørnesten
Gjennom generasjoner har vi vært opptatt av å skape gode muligheter for mennesker i de samfunnene vi er en del av. Vi er her for det lange løp!

 

Denofa skal drive en ansvarlig, etisk og sunn forretningsdrift med strenge krav til egen virksomhet og innvirkning på miljøet og samfunnet. Alle skal kunne ha tillit til vår virksomhet og våre produkter. Vi skal respektere menneskerettigheter og rettigheter i arbeidslivet, og vurderer løpende de miljømessige, samfunnsmessige og sosiale konsekvensene av vår virksomhet.