Administrasjonsbygg ved Denofa i Fredrikstad, Norge Administrasjonsbygg ved Denofa i Fredrikstad, Norge

Vår forretningsidé

Denofa er en landbruksbasert industribedrift som markedsfører ikke-GMO produkter av høy og pålitelig kvalitet til den nordiske mat- og fôr-industrien. Vi vektlegger redelighet i alt vi gjør. Våre kunder skal være trygge på at våre produkter er kvalitetssikre og tilfredsstiller de høyeste krav for bærekraftig dyrkning og produksjon. Vi anser bærekraft og mattrygghet som våre konkurransefortrinn.

Kunnskap og kjennskap til produktet og verdikjeden er viktige faktorer for at vi skal lykkes i vårt arbeid. Med høye krav til oss selv og leverandører gjennom sertifiseringsordninger samt en dokumentert sporbarhet av vår import forsikrer vi oss både at produktet er fritt for GMO samt holder en høy standard innenfor kvalitet og bærekraft.

Vår fokusområder:

  • Ikke-GMO soya
  • Mattrygghet
  • Bærekraft
  • Sporbarhet

Verdier

    Enkelt og greit
    Trivsel
    Ærlighet og pålitelighet
    Stå på-vilje
    Miljøbevist

Denofas HMS-politikk

Denofa skal drive en ansvarlig, etisk og sunn forretningsdrift med strenge krav til egen virksomhet og innvirkning på miljøet og samfunnet. Alle skal kunne ha tillit til vår virksomhet og våre produkter.
Vi skal respektere 
menneskerettigheter og rettigheter i arbeidslivet, og vurderer løpende de miljømessige, samfunnsmessige og sosiale konsekvensene av vår virksomhet.