IDH: 100% av soyaen som konsumeres i Norge er avskogingsfri

Høydepunkter fra IDH-rapporten om avskogingsfri soya i Europa

IDH: 100% av soyaen som konsumeres i Norge er avskogingsfri

Norge, Nederland og Belgia er fortsatt de eneste landene i Europa som kan dokumentere 100% sertifisert avskogingsfri soya. Samtidig er det kun 24% av den totale mengden soya som konsumeres i EU/EØS som beviselig er avskogingsfri, ifølge den siste rapporten fra IDH – the Sustainable Trade Initiative. 

Fra og med 30. desember 2024 må alle risikoråvarer som selges i EU/EØS være dokumentert avskogingsfrie, i henhold til EU Deforestation Regulation (EUDR). Loven gjelder syv råvarer, og soya er én av dem. For soya-importen til Norge, Nederland og Belgia vil ikke den nye loven få særlig stor betydning, annet enn at kravene til rapportering kanskje blir noe endret. 

Den ferske rapporten «European Soy Monitor 2021» fra not-for-profit-organisasjonen IDH – the Sustainable Trade Initiative viser derimot at land som Italia, Portugal, Frankrike, Polen og Spania kan få store utfordringer med å etterleve det nye kravet.

 

Avtaler og sertifiseringer virker

IDH har tatt utgangspunkt i rapporterte tall fra en rekke sertifiseringsordninger og standarder, som RTRS, FEFAC SSG, Profundo, ProTerra Foundation, Donau Soja og IUCN NL, til sin omfattende rapport om soya. 2021-rapporten til IDH bekrefter ikke overraskende at Denofas soyabønner – og det soyabaserte fiskefôret som leveres til den norske oppdrettsnæringen – er fortsatt er totalt avskogings- og konverteringsfri. For fem år siden var Norge det eneste landet med 100% avskogingsfri soya, etter IDHs kriterier. Siden har i alle fall Nederland og Belgia kommet opp på samme nivå, og prosentandelen vokser i enkelte andre land.

Soy Moratorium, avtalen fra 2006 som skulle forhindre videre avskoging av Amazonas, er nevnt spesielt i årets IDH-rapport. Denne inkluderte en såkalt «cut-off date», hvor flere brasilianske soyaprodusenter forpliktet seg til ikke å produsere soya på områder som ble avskoget etter 2008. AMAGGI, som noen år senere kjøpte opp Denofa, var et av selskapene som signerte på denne avtalen. Siden har fulgt opp avtalen og levert grundig dokumentasjon på null-avskoging på sine gårder. 

Kombinert med sertifiseringer som RTRS og Pro Terra, har Soy Moratorium-avtalen vært viktig for kunne å dokumentere at Denofas brasilianske soyabønner har vært garantert avskogingsfrie i mange år

Ifølge IDHs ferske rapport stammer om lag 93,9% av all soya som produseres i verden fra lav-risikoområder, men det er dessverre Brasil (89% lav-risikoområder) som trekker ned gjennomsnittet. Til tross for gode tendenser i flere år etter Amazon Soy Moratorium-avtalen, har det ifølge IDH skjedd en økning i netto avskoging i Brasil siden 2013, som er bekymringsfullt. Forfatterne av rapporten påpeker samtidig at andre typer produksjon, som storfe, trevirke og gruvedrift ser ut til å ha større negativ innvirkning på regnskogen enn soyaproduksjon.

 

«The Netherlands, Belgium and Norway source more than 100% of their soy consumption under a FEFAC SSG compliant, deforestation and conversion-free soy standard.»

Bilde av Norges resultater i rapporten om avskogingsfri soya

Gode tall for Norge, men hva med resten av Europa?

Norge kommer nok en gang svært godt ut i IDH-rapporten om avskogingsfri soya, sammen med en håndfull andre land. Også Sveriges tall (87% avskogingsfri soya) er godt hjulpet av at en stor andel av soyaen til fôr er «Proterra certified via one plant in Norway» (= Denofa). I et større perspektiv er likevel ikke European Soy Monitor spesielt hyggelig lesning: Flere av de største Europeiske landene kan knapt vise til noe som helst av dokumentert avskogingsfri soya. I land som Italia og Portugal finnes det knapt noen etterspørsel etter avskogingsfri soya, slik det har vært lenge – og fortsatt er – i Norge. 

IDH bemerker imidlertid at det er rimelig å anta at store soyavolumer som konsumeres i Europa faktisk er avskogingsfrie, men at landene mangler tilstrekkelige rutiner for å spore og dokumentere det i henhold til gjeldende sertifiseringer.

Dette er den siste IDH-rapporten med tall fra før planene om EU Deforestation Regulation (EUDR) ble offentliggjort (november 2021). Kanskje vil denne rapporten bli en «benchmark» for ettertiden. Hva slags utslag EUDR får på neste års rapport, blir uansett interessant å se. – ikke minst fremtidige rapporter som publiseres etter at den nye EU-reguleringen har trådt i kraft.

 

–––

Les mer om Denofas sporbarhetsprogram »

 

Back to top