– Den største barrieren for å nå klimamålene våre

– Den største barrieren for å nå klimamålene våre

Da miljøorganisasjonen Bellona og representanter fra Fredrikstad kommune besøkte Denofa, fikk de høre flere detaljer om det prekære behovet for strøm på Øra industriområde: – Tilgang på elektrisk kraft er den største barrieren for at vi skal kunne nå våre klimamål, sier fabrikkdirektør Torgeir Hjertaker. 

På invitasjon fra næringssjef Kari Halvorsrud i Fredrikstad kommune, var en delegasjon fra miljøorganisasjonen Bellona på befaring hos flere av bedriftene på Øra industriområde denne uken. 

Klimarådgiver Guro Nereng fra kommunen og Borg CO2, og seniorforsker Ole Jørgen Hanssen fra NORSUS, hadde innledende presentasjoner, før fabrikkdirektør Torgeir Hjertaker i Denofa og administrerende direktør Jan Klauset i Kronos Titan delte sine betraktninger.

Temaet for Bellonas befaring var «industriell symbiose», med særlig vekt på hvordan fordelingen av energi mellom industribedriftene på Øra bidrar til et kollektivt lavere klimagassutslipp. Her er energigjenvinningsanlegget til Frevar og fjernvarmeprodusent Saren Energy Bio-El sentrale. 

I tillegg produserer Denofa Energi egen damp som distribueres lokalt – blant annet til Adesso Bioproducts og Fredrikstad Innovasjonspark.

 Store barrierer for å nå klimamålene

På møtet hos Denofa hadde fabrikkdirektør Torgeir Hjertaker mye på hjertet: 

– Dagens avgiftspolitikk innebærer at Frevar er ilagt kvoteplikt. I tillegg ble forbrenningsskatten innført fra 1. januar i år. Effekten av dette totalt sett er at lønnsomheten i avfallsforbrenning kommer til å minke drastisk. 

– Videre er det usannsynlig at forbrenningsanlegget til Frevar vil kunne levere like mye energi fremover, dersom de sikter mot karbonfangst og -lagring, fortalte han.

Ingen ledig kapasitet i strømnettet

På toppen av usikkerheten knyttet til avfallsforbrenningsanlegget, har Regjeringen varslet et forbud mot fossile brensler til energiformål i ikke-kvotepliktig industri fra 2030.

– Nettet er allerede fullt. Samtidig utgjør elektrisitet kun 30 % av energimiksen på Øra. Resten kommer fra Frevar, Saren Energy Bio-El og fossil LNG-gass, sier Hjertaker.

– Denofa er blant industribedriftene som ønsker å elektrifisere, og som har gjort alle nødvendige investeringer for å elektrifisere, men som fortsatt er avhengige av å bruke fossil energi på grunn av manglende kapasitet i strømnettet, legger han til.

Mangler nødvendige strømtiltak

Behovet for økt forsyning av elektrisitet til Øra for å erstatte energien fra avfallsforbrenningsanleggene og LNG, tilsvarer rundt 10 % av den årlige strømproduksjonen i hele Østfold. 

Samtidig anslår Statnett og Elvia at det vil kunne ta hele 10-14 år å bygge ut kapasiteten som trengs for at flere industribedrifter på Øra skal få tillatelse til å elektrifisere.

– Vi i Denofa er positive til høyere CO2-avgifter og støtter ønsket om å benytte mest mulig grønn energi. Dessverre er tilgang på elektrisk kraft den største barrieren for at vi skal kunne nå våre klimamål. Det jeg reagerer på er at kravene og forbudene kommer før tiltakene som kan gjøre det mulig å etterleve dem, avslutter Hjertaker.

Næringssjef Kari Halvorsrud i Fredrikstad kommune var møteleder.

Back to top