Lastebil venter på soyamel ved Denofa i Fredrikstad, Norge Lastebil venter på soyamel ved Denofa i Fredrikstad, Norge

Marked

Denofa sine markeder blir definert av produktene soyamel, rå soyaolje og lecithin. De sterke markedsposisjonene har blitt utviklet gjennom å tilby ikke-GMO produkter, fleksible logistikkløsninger og høy kvalitet. Denofa sin fokus på bærekraft og kombinert med et godt kvalitetsprogram mot salmonella setter kundene også pris på. 

Soyamel-markedet

Soyamelet blir distribuert til kraftfôr-produsenter i Norden. Om lag 50% av melet distribueres med båt, resten blir levert til kundene med bil. Soyamelet er en viktig ingrediens i nesten alle fôrblandinger til kyr, griser og kylling.


Denofa har i mange år arbeidet målrettet for å utvikle et kvalitetsprogram som skal sikre at soyamelet ikke blir kontaminert av salmonellabakterier. Sammen med norske kraftfôrprodusenter har Denofa spilt en viktig rolle i arbeidet mot salmonella i norsk kraftfôr. Svensk og finsk fôrindustri har de siste årene hatt alvorlige salmonella kontamineringsproblemer, med store negative konsekvenser.


Denofa har importert ikke-GMO soyabønner siden GMO soya ble introdusert kommersielt i 1996.  
De siste årene har sporbarhet tilbake til produsentene av soyabønnene også blitt en viktig del av Denofa sitt arbeid.


Denofa kjøper bare soyabønner, som er dyrket i henhold til strenge krav til bærekraft, herunder fra områder hvor det ikke medfører avskoging. I land hvor lovgivningen ikke anses for å være tilstrekkelig sterk, sikres dette med indkjøpskrav og tredje part verifiseringer, som utføres av de mest anerkjente organisasjoner for sertifisering av bærekraftig soya. Mesteparten av den sertifiserte soyaen, som går til Denofa er sertifisert i henhold til ProTerra standarden. En mindre del i henhold til RTRS (Rountable for Responsible Soy). Begge sertifiseringer bygger på Basel-kriteriene, som utvikledes av WWF og COOP i Sveits i 2004. All import av non-GMO soya fra Brasil er sertifisert bærekraftig. Det vil også gjelde for evt. import fra andre land i Sør-Amerika eller andre land, hvor det er områder med tropisk regnskog.

Rå soyaolje

Rå soyaolje blir hovedsakelig solgt i nord-Europa. I tillegg har Denofa kunder i sentral- og Sør-Europa. Nesten hele volumet blir eksportert ut av Norge.


Soyaoljen blir hovedsakelig levert med båter til våre kunder. Kundene er kraftfôrbedrifter, matindustri og vegetabilske oljeraffineri. Med andre ord blir soyaolje fra Denofa brukt i en hel rekke produkter, fra dyrefôr til merkevarer som sjokolade, suppe, margarin og majones.

Lecithin-markedet

Lecithin er en emulgator som blir brukt som ingridiens i en hel rekke produkter (E 322). Denofa selger lecithin til matvareindustri over hele Europa. Produktet leveres i tanklastebil, 1 tonn IBC container og i 200 kg’s stålfat.


Kundene er selskaper som produserer sjokolade, margarin, suppe eller andre prosesserte matvarer, felles er at alle har sterk fokus på mattrygghet og ikke-GMO. Kundene er alt fra lokale sjokoladeprodusenter til multinasjonale selskaper.