Båt som laster soyaolje i Fredrikstad, Norge. Båt som laster soyaolje i Fredrikstad, Norge.

Miljøvennlig transport

Denofa etterstreber å bruke miljømessige gode transportalternativer til inngående og utgående forsyninger/leveranser. Vår leverandør av lastebiltjenester til bulktransport er 14001:2004 sertifisert.  Denofas IP-program for levering av ikke-GMO soyabønner inkluderer bruk av lektere på elv frem til Amazonas, så vel som moderne havgående transport fra havner i Brasil og Canada til vår fabrikk i Fredrikstad. 

For å kunne møte både lokale og globale miljøkrav, så vel som å optimalisere 
logistikk løsningene, eksporteres all rå soyaolje med moderne oljetankbåter til europeiske havner.

Denofa bidrar til å bevare miljø, redusere trafikk og forurensning og forenkler 
logistikk ved å flytte transport av soyamel fra vei til sjø, hovedsakelig til havner innenlands, i Sverige og i Finland.