Industrivern

Denofas produksjon og administrasjon holder til ved Øra industripark i Fredrikstad. Denofa er i fellesskap med flere nabobedrifter medlem av et felles industrivern. Industrivernet ledes av Øra Næring. Organinsajonen arrangerer 12 til 14 øvelser årlig.

Treningen omfatter blant annet følgende:
  • Ulykke
  • Brann
  • Utslipp
  • Annet

Med et høyt fokus på HMS gjør vi vårt beste for å ivareta sikkerheten til ansatte og naboer.

Industrivernet holder årlige kurs i førstehjelp og hjertestarter og er ansvarlig for HMS-revisjoner. Det finnes et verneombud ved alle avdelinger og alle arbeids-skift. Denofa har godt innarbeidede rutiner for trening og utdanning innen HMS, og har etablert prosedyrer og skrevene instrukser for å unngå farlige situasjoner.