Mot et felles mål

Arbeidet mot en bærekraftig produksjon av soya er svært viktig for Denofa. Derfor importerer vi kun brasiliansk soya som er ProTerra- eller RTRS-sertifisert. Disse sertifiseringsordningene er anerkjent av flere miljøvernorganisasjoner, blant annet WWF. Arbeidet med å sikre en bærekraftig produksjon av mat til en stadig økende befolkning er et felles ansvar, og vi tar vårt ansvar alvorlig. Derfor jobber vi med FN Global Compact og engasjerte NGO-er for at de sosiale og miljømessige konsekvensene av soyaproduksjon blir redusert til et minimum. Produksjonen av soyabønner har de siste tiårene slitt med flere sosiale og miljømessige utfordringer. På grunn av dette, jobber vi kontinuerlig med å forbedre bærekraften i hele vår verdikjede. I dag er den beste metoden for å sikre en bærekraftig soyaproduksjon å benytte seg av anerkjente bærekraftssertifikater, som RTRS og ProTerra. WWF har også vært en viktig støttespiller i arbeidet med å sertifisere soyaproduksjonen, og var med i utviklingen av ProTerra. WWF anbefaler bruken av både RTRS og ProTerra og organisasjonen mener de to sertifiseringsordningene er de beste som er tilgjengelig i dag.

Les mer om vårt arbeid med bærekraftssertifisering her ›

I 2015 vil det på verdensbasis produseres ca 315 millioner tonn soyabønner, hvor kun 5 millioner tonn (ca 2 %) vil være bærekraftsertifisert. Av de 5 millioner sertifiserte tonnene, står Amaggi for 1,5 millioner tonn – altså nesten en tredel. Amaggi var en av initiativtakerne for RTRS og hadde en sentral rolle i utviklingen av ordningen. Denofa er også medlem her.

Amaggi ble, på bakgrunn av deres initiativ og arbeid for bærekraftig produksjon av soya, invitert inn i en arbeidsgruppe i FN Global Compact i 2009 og samarbeider med FN for å bidra til en bærekraftig soyaproduksjon. Amaggis CEO Waldemir Loto ble også invitert til å holde et foredrag om Amaggis innsats i dette arbeidet, for FNs Global Compact Leaders Summit i 2013.Global Compact er i dag verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar med mer enn 8000 deltakere, inkludert mer enn 5300 bedrifter fra 130 land.

Amaggis arbeid for en bærekraftig soyabønneproduksjon er også anerkjent av Forest Footprint Disclosure (FFD). I 2011 utpekte de, for tredje året på rad, Amaggi som en referanse for miljøledelse i bransjen.

Amaggi og bærekraft

Amaggi innehar følgende sosiale og miljømessige sertifiseringer og forpliktelser:
 • ProTerra Standard
  Amaggi Agro (egen dyrkning) sertifiserte i 2014 307.000 tonn soya og Amaggi Commodities ytterligere 704.000 tonn. Lagrene i Brasnorte, Campos de Julio, Campo Novo dos Parecis, Cerejeiras, Querencia, Sapezal, og Vilhena, havnene i Itacoatiara og Porto Velho, samt anlegget for ekstrahering av soyaolje i Itacoatiara er alle sertifisert av Pro Terra. Totalt sertifiserte Amaggi 1.011.000 tonn soya med ProTerra standarden i 2014
 • RTRS
  1,3 millioner tonn soya ble sertifisert av RTRS i 2014, det er en økning på nesten 50% fra 2013. Amaggi var det første selskapet som ble sertifisert av RTRS. I 2014 sertifiserte Amaggi Agro (egen dyrking) 241.000 tonn på gårdene Tucunaré og Tanguro. Amaggi Commodities sertifiserte ytterligere 308.000 tonn fra 51 produsenter. Amaggi har 18 varehus, tre havneterminaler (Porto Velho, Itacoatiara, og TGG) samt to anlegg for ekstrahering av soyaolje (Lucas do Rio Verde og Itacoatiara) sertifisert av RTRS. Totalt sertifiserte Amaggi 549.000 tonn soya med RTRS standarden i 2014
 • International Sustainability & Carbon sertifisering (ISCC)
  I 2014 produserte Amaggi 309.000 tonn soya sertifisert av ISCC standarden. Sertifiseringen dekker gårdene Itamarati, Tucunaré og Agua Quente, havnene i Porto Velho og Itacoatiara, og anleggene for ekstrahering av soyaolje i Lucas do Rio Verde og Itacoatiara. Totalt Amaggi sertifisert 309.000 tonn soya med ISCC standarden i 2014
 • ISO 14001
  Amaggi Agro sin gård Tucunaré i Sapezal var i 2007 den første bønnegården som ble sertifisert etter denne standarden. Per 2014 har Amaggi 22 enheter sertifisert etter denne standarden
 • Forpliktelser
  Gjennom sitt bærekraftengasjement er Amaggi også involvert i flere samarbeid med en rekke ulike aktører. Disse innebærer blant andre FNs Global Compact, the National Pact for the Eradication of Bonded Labor, the Business Pact for Integrity and Against Corruption, Programa Empresa Amiga da Criança (Barnevennligbedrift), the Millennium Development Goals, the Natural Capital for Leadership Compact, ABIOVE, Earth Innovation Institute, Soja Plus, The Nature Conservatory, IPAM, Brazilian Business Council for Sustainable Development, og Sustainability Center of the Getulio Vargas Foundation
Amaggis arbeid i 2014
 • Amaggi var sentral i debatten i the Soy Work Group som resulterte i forlengelse av Soya Moratoriumet frem til 2016. Amaggi var det første selskapet til å oppfylle kravene til Soya Moratoriumet som ble opprettet i 2006 for stagnere avskoging som årsak av soyabønneavlinger
 • Amaggi investerte R$3 millioner i sosiale prosjekter gjennom André og Lucia Maggi Foundation. Prosjektene gjennomført i 2014 hadde en positiv innvirkning på 49.440 personer direkte og ytterligere 167.704 indirekte
 • Amaggi investerte R$33,9 millioner i bevaring og utvikling av landområder. Amaggi forvalter totalt 95.123 hektar med bevarte områder
 • Amaggi evaluerte 352 av sine miljøkritiske forretningspartnere for å sikre oppfølging av miljølovgivning
 • Amaggi ble medlem av Life Institute for å delta i deres pilotprosjekt i Brasil for kvalifisering og erkjenning offentlige og private organisasjoner som utvikler gode og effektive tiltak for konservering av biologisk mangfold og bærekraftig utvikling
 • Amaggi opprettholder ikke forretningsforbindelser med selskaper oppført i den brasilianske arbeidsgiversvartelisten, og har siden 2014 vært en del av arbeidsgruppen i departementet for arbeid og sysselsetting hvor de jobber med forbedring av styring og kontroll av svartelisten
 • Amaggi har styrket bærekraft avdelingen sin ytterligere og teller per 2014 43 ansatte som viktigste arbeidsoppgaver er å jobbe mot et felles mål om å være ledere innen bærekraft