Commitment

Denofa har forpliktet seg til 100% sertifisert bærekraft på all import av soyabønner fra Søramerika

Les mer om vår erklæring.

 

Land Region 2014 2015 2016
Brasil Mato Grosso, Campos de Julio 45 280 33 165 51 660
Brasil Mato Grosso, Campo Novo Do Parecis 77 885 96 521 69 437
Brasil Mato Grosso, Sapezal 166 275 192 813 132 753
Brasil Bahia 24 835 - -
Canada Ontario|Quebec 73 747 99 701 162 239
Sum import 388 022 422 200 416 090
 
Importert volum fra Søramerika 314 275 322 499 253 850
 
Sertifisert bærekraftig av ProTerra 281 942 322 499 253 850
Sertifisert bærekraftig av RTRS 67 000 56 000 46 000
Sertifiserte bærekraftige soyabønner, sum 348 942 378 499 299 850
Alle menger i tonn
% oppfyllelse av forpliktelse på sertifisert bærekraft 111 % 117 % 118 %