Etikk og åpenhet

I Denofa tror vi at åpenhet skaper tillit – og at tillit skaper grobunn for endring og tettere samarbeid. Vi ønsker å være imøtekommende og svare etter beste evne på alle spørsmål knyttet til vår virksomhet, også hvis det skulle gjelde eventuelle negative forhold.


Bestemmelsene i Åpenhetsloven legger til grunn at alle norske bedrifter i utgangspunktet skal svare på slike henvendelser innen 3 uker. Henvendelsen kan imidlertid avslås dersom den betegnes som uklar, urimelig, eller angår personlige forhold eller forretningshemmeligheter.


I tillegg til rapportering og ulike revisjoner hvert år, arrangerer vi studieturer til Brasil for produsenter, aktører i dagligvarebransjen, interesseorganisasjoner, NGO-er og andre som ønsker å vite mer om hvordan den avskogingsfrie, bærekraftsertifiserte soyaen som kommer til Fredrikstad til foredling blir dyrket og høstet.


Ressurser:


Ønsker du ytterligere innsyn i Denofas virksomhet for noe som omfattes av Åpenhetsloven, kan du kontakte oss på transparency@denofa.no.