NORGE TRENGER SOYA

Dessverre er det ikke mulig å fôre alle dyr i norsk matvareproduksjon på utebeite alene. GMO-fri soya er en viktig ingrediens i norsk husdyrfôr.

Velegnet råvare

Soya er næringsrikt, letthåndterlig og rimelig. Det er tilnærmet umulig å se for seg at soya kan erstattes av andre råvarer i dagens volumer, og til en forsvarlig kostnad.

Trygg produsent

Denofa leverer bærekraftige produkter med høy, stabil kvalitet. Kvalitetsarbeidet er integrert i alle prosesser, og starter allerede hos soyadyrkerne. Her sikres bærekraftig og sporbar dyrking av soyabønner. Arbeidet fortsetter gjennom inngående båttransport og lagring. og deretter gjennom produksjon og utgående logistikk.

Enkelt sagt: Norge trenger soya. Denofa bidrar sterkt til trygg forsyning av soya til norsk landbruk og matvareproduksjon. Derfor trenger Norge Denofa.