Denofa ble Barth Eides neste stopp etter klimatoppmøtet

Denofa ble Barth Eides neste stopp etter klimatoppmøtet

Fabrikkdirektør Torgeir Hjertaker benyttet anledningen til å vise statsråden og ordfører Siri Martinsen, samt følget med rådgivere, rundt på Denofa-anlegget.

Underveis snakket han om betydningen av norsk soyabønneimport, og Denofas ansvar når det gjelder å sikre at bønnene er avskogingsfrie, ikke-genmodifiserte og bærekraftsertifiserte.

Fabrikkdirektør Torgeir Hjertaker viser frem bønnehallen til statsråd Barth Eide og ordfører Martinsen.

Hjertaker var også opptatt av å få frem hvor viktig det var å få inn mudringsprosjektet til Kystverket på Statsbudsjettet for 2023:

– For oss er det viktig for å sikre vareforsyningen. Denofa har en samfunnskritisk funksjon. I tillegg er det viktig av miljøhensyn å fjerne massene, for å unngå ukontrollert partikkelspredning fra skipsanløp. Et tredje poeng er beredskap; Borg Havn er NATO- og Stamnetthavn, men nå har det blitt risikabelt for store skip å legge til kai her, sier fabrikkdirektøren.

Ved havna

Etterlyser krafttiltak for lokale industribedrifter 

Noe annet som påvirker Denofas drift er tilgangen på kraft. Hvert år kommer det en telefon fra Elvia som krever begrensninger på kraftbruken. Da må i stedet deler av anlegget driftes på kostbar og ikke-fornybar LNG-gass. 

Overføringskapasiteten på transmisjons- og regionalnettet er nemlig altfor dårlig til å dekke dagens behov, og hindrer videre vekst og etablering av nye arbeidsplasser i Fredrikstad.

– Elektrifisering av industrien på Øra er i dag umulig. Det gjelder ikke bare oss. For å klare å nå målet om 60 prosent reduksjon av klimagassutslippene, trenger vi rett og slett bedre tilgang på kraft.

– Vi trenger forutsigbarhet. I flere år har vi kunnet regne med tilgang til billig fornybar energi, men dette har endret seg totalt det siste året. Denofa er avhengig av stabile, forutsigbare kraftpriser for å beholde eksisterende arbeidsplasser – og for å skape nye, grønne industriarbeidsplasser, forklarer Hjertaker.

Ordføreren: – Denofa er en av pilarene

I år fyller Denofa 110 år, og har i løpet av den tiden befestet seg som en hjørnesteinsbedrift i Fredrikstad. I anledning besøket fra statsråd Barth Eide, var ordfører Siri Martinsen med rundt for å støtte de lokale industribedriftene. Etter omvisningen på anlegget, og en kort presentasjon av Denofa og «spin off»-selskapet Pronofa, fikk delegasjonen en smakebit på fremtidens kjøtt: Tunikater.

– Denofa må være en av de sprekeste 110-åringene vi har i landet! Fredrikstad har en stolt industrihistorie og Denofa er en av pilarene i denne historien. Som følge av en innovativ ledelse og dyktige ansatte, har Denofa greid å tilpasse seg utviklingen, sier ordfører Martinsen etter besøket

– At vi under besøket fikk servert tunikatburgere sier egentlig sitt. Her har vi virkelig med en framtidsrettet bedrift å gjøre, legger hun til.

Helt til slutt, hva synes du egentlig om tunikatburgeren?

– Jeg skal innrømme at jeg var litt skeptisk, men tunikatburgeren smakte overraskende godt! 

Back to top